Vi bruger Cookies!     

         
 X     
engle

TÆNK POSITIVT

 

1. ORGANISÉR DIN PERSONLIGHEDS KRÆFTER I HANDLING.

Motivation er som føde. Den skal indtages dagligt og i sunde doser for at holde én i gang.
Der findes langt større kraft i personligheden end den, man får udnyttet. Frigør disse kræfter.
I ordet LIFE (liv) findes et IF (hvis) i midten, og det samme gælder for vor tilværelse. Vind kontrol over disse variable og usikre hvis´er. Tro på, at du kan modtage og bekræfte den stærke personlige kræft, der er medfødt og har rod i dit indre.
Udøv den forbløffende kreative trolddomskunst troen er.
Se dig selv som den, du ønsker at være og stræb så efter at blive det. Tro på at den fuldstændige forandrings mirakel er muligt - for dig. Når du tror på det, fuldbyrdes det i netop dette øjeblik. Bekend dig helt og på ny måde til det positive princip og lær at beherske det, så det holdes i gang.


 

2. SE MED ANDRE ØJNE PÅ ORDET "UMULIGT".

Stryg u´et i ordet umuligt, og lad det dynamiske ord stå frit og klart: MULIGT.
Gør alt hvad du kan for at klare en vanskelig situation. Når du har gjort dit bedste giver du los og lader Gud om resten.
Brug aldrig ordet "umuligt" for fuld alvor igen. Smid det i den verbale papirkurv.
indøv det positive princip, det muliges princip. Hvis du har tro, skal intet være dig umuligt.
Skab et lager af uovervindelig tro, så der er rigeligt at trække på i en krisesituation.
Alt hvad der er rigtigt for mennesket, må også regnes for opnåeligt.
Bliv specialist i at gøre det "helt umulige", de ting, der ikke kan gøres.
Et nyt og klart syn på ordet "umuligt" vil gøre det muligt altid at holde motivationen i gang.


 

3. HOLD FAST VED TANKEN OM AT INTET KAN SLÅ DIG UD.

Du skal ikke bekymre dig om, om du er i stand til at bære de store katastrofer; det er vigtigere at ruste dig mod de små irritationsmomenter og skuffelser.
Når du har været ude for en skuffelse, bør du altid tænke, at det er ikke så slemt igen. Gud elsker dig jo.
Acceptér med fuldstændig vished, at der bor en kæmpe i dit indre, og lad så kæmpen: DIG SELV, få frit spillerum.
Tænk ALDRIG nedad. Lad altid tankerne søger opad.
Læg problemerne i Guds hånd, og lad dem blive dér. Han vil tage sig af dem og altid finde den rigtige løsning.  

 

 

4. LUK OP FOR DEN STADIGE FORNYEDE ENTUSIASME.

Se aldrig dig selv som gammel/aldrene eller som én der er ved at være færdig, fordi et vist antal år er gået, måske endda mange år.
Lev som om du var ung - og bliv ved med det.
Glem aldrig, at al den entusiasme, du har brug for, findes i dit eget sind. Slip den løs, lad den leve, lad den være din motivation.
Øv dig i at tænke entuasisk. Øv dig i at lede dine tanker i entusiastisk retning.
Optræd altid, som om du er fyldt til randen med entusiasme. Tro selv på, at du er så entusiastisk, som du lader til - og du bliver det virkelig.
Lad aldrig nederlags fornemmelser holde entusiastmen nede. Hold det positive princip i gang med entusiasme, og intet kan nogen sinde blive for meget at tage.
Skæbnens hårde slag mildnes ved at entusiasmen holdes i gang, selv om det kræver kamp at bevare den.
Indtag altid det standpunkt, at du kan gøre tingene "STORSLÅENDE, BARE STORSLÅENDE", uanset hvilke farer der truer. Den STORSLÅENDE indstilling kan udslette faren helt.
Bekræft entusiasmen. Bekræftelse, bekræftelse, bekræftelse ... det er dét, der skal til.

 

 

5. SMID GAMLE, TRÆTTE, TRISTE TANKER UD OG VÅGN OP TIL NYT LIV.

Det gamle usunde tankemønster udryddes og ødelægges med al mulig styrke. Ikke midlertidigt, men for bestandigt.
Vind herredømme over dine tanker ...  i stedet for at lade tankerne beherske dig.
Tøm hver aften sindet for tanker ganske ligesom du tømmer lommerne for at bevare tøjet længere.
"FORNY DIG I SINDETS ÅND".
Udfør venlige handlinger ovefor andre mennesker, for intet forjager mørke tanker som udøvelse af godhed og betænksomhed.
Dræb den djævel, der plager dig ... hvad enten navnet er frygt, mindreværd eller andet.
(JEG TALER IKKE OM MENNESKER .... KUN TANKEPROCESSER).
Find dig ikke længere i din private djævels tyrani. Gør det idag - og lad det være for bestandigt. Indrøm, at djævlen er til og gå til aktion hjulpet af Gud. Sejren er din.


 

6. LÆG DIT LIV OM VED HJÆLP AF FEM MAGISKE ORD.

Ordene har magt til at ændre dit liv. Vigtigst af alle er disse fem ord:
"JEG FORMÅR ALT I GUD".
De fem ord kan hjælpe dig over enhver form for nederlag.
Tro aldrig på, at der ikke findes en chance. Bønnen kan altid hjælpe dig igennem.
Åndelig overgivelse er ikke for de sære og afsporede ... men i allerhøjeste grad for de vågne.
Selvtillid og tro på sig selv er biprodukter, der følger med de fem ord.
Lad selvtilliden slå alle mindreværds komplekserne ud af marken.
Der er altid én, der våger i farens stund.
Lev efter den tro, der aldrig svigter.

 

7. DU KAN GØRE MIRAKLER BLOT DU BLIVER VED AT PRØVE.

Du aner ikke hvilke store ting, du kan udrette ... før du har prøvet. Så prøv det!
Bliv ved - hold fast - få det hamret fast - hold det i gang.
At forsøge som kontinuerlig proces på højt niveau fører altid til levedygtig ydelse.
Brug fantasiens overraskende magt. Den billeddannende evne er kreativ og forstærker virkningen af det stadige forsøg.
Bøn, billeddannelse, energitilførsel, virkeliggørelse.
Forestil dig det mål, du ønsker at nå. "SE" det klart for dig under opnåelsens proces, og det er allerede ved at blive til virkelighed.
Bliv ved at træne, til du har erhvervet den rette afslapningsteknik.
Når du er ved at løbe tør under den stadige anstrengelse, skal sindet adspredes, så presset lettes. Ideerne vil da komme strømmende på ny.
Lad Gud hjælpe. På den måde skabes eksperter.
Hold altid det positive princip i gang.

 

8. HVORDAN MAN REAGERER POSITIVT I OPHIDSENDE SITUATIONER.

Alle har en god nyhed i deres indre.
Bekræft dagligt: "MED GUDS HJÆLP OG FØRELSE, FINDER JEG FREM TIL KREATIVE LØSNINGER PÅ OPRIVENDE SITUATIONER".
Lad dig aldrig overvælde af panik; tag selv de vanskelige situationer med koldt blod.
Husk altid på, at du har en hjælper ved din side.
Træf aldrig afgørelser ud fra et følelsesbetonet synspunkt.
Tænk lidenskabsløst og objektivt.
Reagér aldrig følelsesmæssigt på kritik i den grad, at det påvirker den nøgterne bedømmelse. Analysér dig selv for at finde ud af, hvor meget af kritikken der er berettiget. Ret de eventuelle fejl, du finder frem til ... og pas så ellers dig selv uden at tage dig af, hvad andre siger.
Hold altid fast ved, at der er et svar og en løsning på ethvert problem, og på at du kan finde frem til det. Sig til dig selv, at du er lige ved at finde løsningen.
Når sorgen rammer dig, skal du huske og aldrig glemme, at Gud elsker dig. Han står ved din side, altid og urokkelig.

 

9. DU KAN MAGTE ALT, BARE DU GØR NOGET VED DET.

Tag om livet og dets problemer med begge hænder.
Læg dine hænder i Guds hænder.
Glem aldrig, at Gud hjælper dig gennem alt, så hold dig så nær ham, du kan.
Bevar din ro, lad dig aldrig overfalde af panik. Tag filosofisk på tingene, og tænk, frem for alt tænk. Reagér ikke følelsesbetonet. Brug dit hoved: TÆNK. Så opdager du hurtigt at du kan klare det, der kan klares.
Tro altid på, at du kan det, du skal ... så kan du det.
Hjælp andre til at overvinde deres problemer, og dine egne bliver lettere at magte.
Lad hver eneste dag tælle ... alle dage, altid.

 

10. ENERGI OG VITALITET, EN FANTASTISK HEMMELIGHED.

Lær den fantastiske hemmelighed, angående energi og vitalitet.
Tøm sindet for alle usunde tanker og erstat dem med sunde, kreative begreber.
Se for dig livskraften i konstant arbejde i dit indre, fornyende og animerende legeme, sind og sjæl.
Bekræft dagligt - mere end én gang, at du nu er i fuld gang med at forny energi og vitalitet.
Find den harmoniske rytme, som kommer fra skaberens hånd.
Husk hvad Edison sagde: " Hvis vi gjorde alle de ting, vi er i stand til .... ville vi overraske os selv".
Overrask dig selv.
Sørg for altid at holde din åndelige indstilling ren og sund.
Anvend det positive princip i forbindelse med enhver aktivitet, og bevar livskraften lige stærk hver eneste dag, hele døgnet rundt.

 

11. DYB TRO OVERVINDER ALLE VANSKELIGHEDER.

Søg indtil du med sikkerhed ved, at Gud er hos dig.
Erkend din vished, at du aldrig er alene. Et højere væsen er altid ved din side.
Tro, at du er større end din modgang, for det er du ... det er helt givet.
Bliv ekspert i benægtelse af at der er noget, der hedder modgang.
Organisér dine vanskeligheder og problemer. Derved har du allerede fundet frem til den halve løsning og resten kommer med større lethed og sikkerhed.
Lær at finde frem til forbindelserne mellem dybtgående tro og sund fornuft.
Øv dig til du har vundet sand erfaring i den åndelige tilpasnings evnes kræft.
Stræb altid efter at slå rekorder, der "ikke kan slås".
Oprethold det vitale ønske om at nå højderne, der er en del af din natur.
Læg dine tanke måder om og udøv det positive princip ud fra dyb tro. Inden længe begynder miraklerne at vise sig.

 

12. HOLD DIG I GANG VED HJÆLP AF SPÆNDINGENS PRINCIP.

Vær altid åben for inspiration, motivation og entusiasme.
Bevar følsomheden på højt plan, klart og ivrigt.
Følg et fast program til fornyelse og genoplivning af den positive indstilling. Lad aldrig dine reaktioner blive sløve og intetsigende. Hold dem nye, friske og vitale.
Et stærkt åndeligt værn må opbygges til beskyttelse mod negativ beskydning.
Bevar en konstant åndelig opbygning ved at gå til modangreb, når inspirationen truer med at smuldre væk.
Vær intensivt interesseret. Plej dine interesser dagligt. Hold den levende.
Erhverv de åndelige erfaringer, der forandrer tingene. 

 

LAD DIG IKKE MANIPULERE.

Blå skrift: offer-sætning.
Rød skrift: ikke - offer-sætning.

 

Hvorfor bar du dig også sådan ad ?
Hvad lærte du af at gøre det på den måde ?

Men sådan har vi altid gjort.
Du har forandret dig, og det er en smule vanskeligt for mig at acceptere.

Men det sagde du igår. Hvofor siger du noget andet idag ?
Du fik mig til at tro på noget andet, og det er ubehageligt for mig, at du har skiftet mening.

Hvis bare jeg ikke havde gjort det.
Jeg ser nu, hvad jeg gjorde forkert og den fejl vil jeg aldrig gentage.

Hvis fejl var det ?
Hvordan kan vi fremtidig undgå noget tilsvarende ?

Nogen fremsætter slibrigheder i dit nærvær.
Jeg ignorerer bemærkningerne og giver ikke andres adfærd lov til at kontrollere mine følelser. 

Nogen kritisere dit arbejde.
Enten ignorere jeg kritikken eller også acceptere jeg den uden at være nødt til at forsvare mig selv mod mine kritikkere. 

Du er ved at sige noget, men en anden afbryder dig og taler på dine vegne.
Jeg siger, at jeg blev afbrudt, og at jeg vil foretrække selv at fremlægge mine synspunkter.

Nogen giver dig "uønskede gode" råd.
Jeg fortæller vedkommende, at jeg er i stand til at klare mine egne affære, men at jeg iøvrigt er glad for den udviste interesse. 

 

 

Opdateret 01/06/2014

Besøg  
1003849