Vi bruger Cookies!     

         
 X     
engle

UGENS ENGLEKORT

 For uge 29
 Mandag d. 16 juli 2018

Indrøm sandheden for dig selv, og handl derefter.

Dette kort er trukket, fordi der er en betydningsfuld følelse du har forsøgt at ignorere. Men selvom du anstrenger dig aldrig så meget for at skubbe den til side, tilskynder denne følelse dig til at være ærlig over for dig selv. Ærkeenglen Michael siger at det vil være healende at se denne sandhed i øjnene, og det vil give dig den retning og vejledning du søger. Du har forsøgt at undgå din indre tilskyndelse fordi tanken om at foretage ændringer i dit liv bekymrer dig. Ærkeenglen Michael forsikrer dig om at han vejleder dig og sørger for at dine behov bliver dækket og dine relationer holder sig sunde.

Mulige specifikke betydninger: - Helbred en usund situation, eller forlad den. - Gå ikke på kompromis. - Se din frygt i øjnene. - Tænk kærlige tanker om dig selv og denne situation.

BØN : Jeg påskønner din støtte og hjælp til at se mine følelser i øjnene og acceptere dem, så jeg kan være kærlig og ærlig over for mig selv og andre. Tak, Ærkeengel Michael, fordi du giver mig mod og styrke.

 

 

Tirsdag d. 17 juli 2018

Du er på rette vej.

Du har trukket dette kort som en bekræftelse af at dine tanker og handlinger går i den rigtige retning mod at realisere dit livs formål og indre fred. Du har lyttet omhyggeligt til din indre vejledning, og englene applauderer dig, fordi du så trofast følger den. Selvom du måske ikke kan se helt tydeligt hvad der venter forude, lader englene dig vide at de styrer og beskytter dig på hvert eneste skridt. Fortsæt som du er begyndt!

Mulige specifikke betydninger: - Et godt tidspunkt til at gå i gang med et nyt projekt: start en virksomhed, læs en bog eller foretag en positiv ændring i din livsstil. - Lyt til din indre vejledning, også selvom andre ikke forstår dig. - Stol på at du vil blive støttet økonomisk, mens du fortsætter med dine planer.

BØN : Ærkeengel Michael, jeg påkalder dig. Tak fordi du giver mig høj og klar vejledning som jeg nemt forstår. Tak fordi du motiverer mig og fylder mig med mod og selvtillid til at foretage sunde ændringer i mit liv.

 

 

Onsdag d.18 juli 2018

Denne situation er allerede afklaret.

Dette kort kommer til dig som en forsikring om at den situation du spørger om, er lykkelig afklaret. Englene har arbejdet bag kulisserne og healet det du har bekymret dig om. Selvom du måske endnu ikke kan se hvordan problemet er løst, kan du trygt stole på at det er. Slip dine bekymringer og slap af i vished om at alt er i den skønneste orden.

Mulige specifikke betydninger: - Der er ingen grund til bekymring. - Alt vil gå godt. - Denne relation er værd at bevare. - Bliv i din aktuelle situation: problemerne vil snart være løst.

BØN : Jeg giver alle mine bekymringer og spekulationer til dig, i bytte for ægte fred i alle henseender. Tak fordi du løser dette (beskriv situationen detaljeret) på en Guddommeligt perfekt måde.

 

 

 


Torsdag d. 19 juli 2018.

 

Den person du spørger om, er troværdig.

Du trak dette kort som bekræftelse af at du kan stole på den person der er involveret i denne situation (og det betyder også at du kan stole på dig selv). Alle begår fejl eller opfører sig egoistisk af og til, men i det store og hele er den person du tænker på, pålidelig. Han eller hun holder af dig, og vil dermed handle kærligt over for dig. Ærkeenglen Michael siger at du ikke må forvente at personen er perfekt, da dette vil lægge for stort et pres på relationen. Betragt og behandl i stedet din kammerat som du gerne selv vil behandles: med kærlighed og medfølelse.

Mulige specifikke betydninger: - Din idé er værdifuld og troværdig. - Den person du lige har mødt, vil blive en ny romantisk partner. - Tro på, hvad denne person siger, også selvom du ikke kan lide hvad du hører. - Denne person vil være en god forretningspartner. - Hold op med at bebrejde andre, og overdrag vrede eller manglende tilgivelse til englene, som vil heale situationen.

BØN : Tak fordi du hjælper mig til at have tro, så jeg kan åbne hjertet mere i mine relationer. Jeg er taknemmelig for din beskyttelse, som sikrer at jeg kun har tillidsværdige personer i mit liv.

 

 

Fredag d. 20 juli 2018.

 

Vær nænsom mod dig selv.

Ærkeenglen Michael viser dig vej til at respektere din sensitivitet – emotionelt og fysisk. Du har presset dig selv for hårdt, samtidig med at du ofte har bebrejdet dig selv de ”ufuldkommenheder” der bor i din fantasi. Dette kort tjener som påmindelse om at du gør dit bedste i de omstændigheder du har med at gøre. Så slap af, sæt farten ned og vær god mod dig selv.

Mulige specifikke betydninger: - Fjern dig selv fra en barsk situation eller relation. - Spis mere sundt. - Undgå kemiske tilsætningsstoffer i din mad og dine omgivelser. - Få mere søvn. - Gå over til en mere behersket motionsform. - Tal kærligt om dig selv og andre. - Du har brug for tid i stilhed.

BØN : Ærkeengel Michael, hjælp mig til at behandle mig selv med nænsom og sund kærlighed i alt hvad jeg tænker, siger og gør. Hjælp mig til at vide at jeg fortjener denne medfølelse. Jeg slipper alle skyldfølelser og overdrager dem til dig, så jeg kan opleve varig indre fred.

 

 Lørdag d. 21 juli 2018.

Gør dig fri af situationen.

Du er blevet involveret i en situation i en sådan grad, at du ikke er i stand til at se objektivt på den. Dette kort viser at det er på tide at træde et skridt tilbage og anlægge et bredere perspektiv. Ærkeenglen Michael beder dig gøre dig fri af de følelser der omgiver dig, og han vil hjælpe dig med det. Michael vil også vejlede dig i at gøre oplevelsen mindre personlig, så du ikke tager anstød af andres opførsel. Dette vil forhindre dig i at reagere defensivt – i stedet vil dine handlinger udspringe af kærlighed og visdom. Giv dig selv lov til at tage en ”time-out”, væk fra de involverede personer. Du behøver ikke at kende løsningen lige nu: englene sørger for detaljerne. Hvad der er vigtigt for dig, er at nå frem til en fornemmelse af indre fred – en følelse der vil føre til nye og nyttige indsigter.

Mulige specifikke betydninger: - Lad være med at tage andres konflikter på dig – lad dem selv finde ud af tingene. - Vær medfølende uden at bære andres byrder. - Bed Ærkeenglen Michael om at rense din energi. - Det er på tide at forlade en usund situation eller relation.

BØN : Ærkeengel Michael, jeg beder dig bruge dit flammesværd til alle de bånd til frygt eller dramatik jeg måtte have, så jeg kan hvile i bevidstheden om at der er fred overalt i mig og i denne situation.

 

 

Søndag d. 22 juli 2018.

 

Gå frygtløst fremad.

Dette kort er tegn på at du er på rette vej, og at det er sikkert for dig at gå videre med dine planer. Så længe du holder dine intentioner fokuseret på dit hjertes længsel, vil dine skridt automatisk føre dig i den rigtige retning. Lige nu er det vigtigt for dig at handle – selv på ganske små eller tilsyneladende ubetydelige måder – med kurs mod det resultat du ønsker. Bed Ærkeenglen Michael om vejledning ved at sige ”Vis mig det næste skridt”, og han vil komme dig til hjælp. Og samtidig vil han også beskytte og støtte dig gennem disse betydningsfulde ændringer i dit liv.

Mulige specifikke betydninger: - Du bliver støttet i de forandringer du foretager i dit liv. - Forlad en usund situation. - Tiden er god til at starte ny virksomhed eller et andet projekt. - Gå ind i denne relation med åbent hjerte og sind. - Dette valg er det rigtige for dig.

BØN : Tak fordi du er med mig på hvert skridt af vejen, fordi du holder min hånd, giver mig mod og selvtillid og viser mine tanker og handlinger i retning mod kærlighed og mit sande formål i livet.

 

 

 

 

 


Opdateret 16/07/2018

Besøg  
930594