Vi bruger Cookies!     

         
 X     
engle

UGENS ENGLEKORT

 For uge 47
 Mandag d. 20 november 2017

TRO OG HAV TILLID.

For at afklare denne situation er du nødt til at tro på at alting er helbredet og helt lige nu. Efterhånden som din tro bliver stærkere, vil døren til Guddommelige løsninger åbne sig. Din tillid gør det muligt for dit sind og din krop at slappe af, hvilket øger din kreative energi og din styrke – to egenskaber der vil vise sig særlig nyttig for dig.

Mulige specifikke betydninger: - Denne situation vil ende lykkeligt. - Positiv tænkning vil hurtigere bringe dig det resultat du ønsker. - Læg dine bekymringer i Guds og englenes hænder. - Stol på den person du spørger om. - Tro på dig selv!

BØN : Før du lægger dig til at sove i aften, sig: ”Ærkeengel Michael, træd ind i mine drømme og erstat frygten med tro og tillid. Lad mig fyldes med styrke, mod og selvtillid”.

 

Tirsdag d. 21 november 2017

BESLUT AT VÆRE LYKKELIG NU.

Englene har hørt dig og er i gang med at besvare dine bønner. I stedet for at lade din lykke afhænge af fremtidige begivenheder, kan du beslutte at være lykkelig nu. Én måde at gøre dette på er ved at fokusere på alt og alle du føler dig taknemmelig for. Hvad fungerer vitterligt godt i dit liv? Hvad er du velsignet med, hvad er dine styrker? Når du giver dig selv lov til at opleve glæde og fornøjelse nu, bliver du styrket. Tag kontrol med dit liv, og lad ikke ydre påvirkninger bestemme hvad du føler.

Mulige specifikke betydninger: - Gør dig fri af dramatik. - Forvent et mirakel. - Skriv en taknemmelighedsliste. - Hold dine tanker om denne situation positiv. - Åbn dit hjerte for kærligheden.

BØN : Tak fordi du hjælper mig til at åbne mit hjerte for lykke og glæde. Nu er jeg villig til at se alt det gode i mit liv.

 

 

Onsdag d. 22 November 2017

ET GUNSTIGT RESULTAT.

Situationen der bekymrer dig, har allerede afklaret sig på rimelig og retfærdig vis, og du (og andre involverede) vil blive glade for resultatet. Himmelens opfindsomhed har udtænkt en plan der ligger uden for den menneskelige fantasis rækkevidde. Du kan måske ikke se løsningen lige nu, men stol på at den allerede er på plads. Du vejledes til at overdrage dine bekymringer eller din vrede til Ærkeenglen Michael, for der er ingen grund til selv at slæbe på dem. Jo mere du kan give slip og lade Gud overgage, jo hurtigere vil dit gunstige resultat manifestere sig.

Mulige specifikke betydninger: - Et juridisk anliggende vil blive afgjort til din fordel. - Din nye relation vil blive langvarig. - Du vil få det job du ønsker. - Pengene kommer. - En helbredelse vil finde sted.

BØN : Tak for denne dejlige udgang på denne situation, som er perfekt og rimelig for alle involverede. Tak, Ærkeengel Michael, fordi du hjælper mig til at have tillid og tro.

 

 

 

 

 

 

 


Torsdag d. 23 November 2017.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ DINE DRØMME.

Ærkeenglen Michael har arbejdet med dig i dine drømme for at hjælpe dig til at slippe gammel frygt og nå til nye højder af lykke og fred. Han har undervist dig mens du sover, givet dig svar på dine bønner og opbygget fundamentet for dit livs formål. Selvom du måske ikke husker disse drømme, ligger informationen i din underbevidsthed og hjælper dig på mange måder. Du kan opnå adgang til en stor del af Michaels vejledning ved at føre dagbog over dine drømme. En hvilken som helst notesbog kan bruges: hav den liggende ved din seng og skriv konsekvent alt hvad du kan huske om sidste nats drømme. Du vil snart kunne genkende mønstre og symbolik, som vil give dig vejledning til dine vågne timer.

Mulige specifikke betydninger: - Tilbagevendende drømme taler til dig – læg endelig mærke til dem. - Respektér dit hjertes længsler og handl ud fra dem. - Konsultér en drømmeekspert eller en bog om drømme. - Sørg for at få tilstrækkeligt med søvn. - Vær ædru når du går i seng, da alkohol og stoffer kan forstyrre REM-søvnen (drømmesøvnen)

BØN : Tak fordi du putter mig i seng i nat og hjælper mig til at nyde en herlig og forfriskende nattesøvn. Ærkeenglen Michael, jeg inviterer dig ind i mine drømme som min lærer, vejleder og healer. Sæt mig i stand til at forstå (beskriv en specifik situation) på et åndeligt plan og giv mig vejledning.

 

Fredag d. 24 November 2017.

 

Fokusér på Guddommelig og fuldkommen sundhed.

Ærkeenglen Michael siger at nøglen til sundhed består i at fokusere på dit velbefindende i stedet for på sygdom eller tilskadekomst. Du trak dette kort som en påmindelse om at bevare fokus på dine ønsker – ikke på din frygt. Kroppen reagere omgående på kærlighed og frygt: så vælg førstnævnte i denne situation. Send ægte kærlighed og velsignelser ud i hver eneste celle. Visualisér og forvent fuldkommen sundhed for dig selv og andre. Tal om dig selv og dine kære som om I er fuldkommen sunde, så du bekræfter at alt er godt.

Mulige specifikke betydninger: - Du vil bemærke en forbedring af dit helbred. - Følg din intuition, hvad sundhed og healing angår. - Dit livs formål involverer healing. - Foretag positive ændringer i din livsstil. - Brug stimulerende affirmationer, især hvad sundhed angår. - Spørg en anden læge til råds.

BØN : Gud og Ærkeengel Michael, tak fordi jeg konstant bliver mindet om at fokusere på fuldkommen sundhed, og fordi mine handlinger bliver vejledt, så de tjener mit velbefindende.

 

 

 Lørdag d. 25 November 2017.

DETTE ER DIT LIVS FORMÅL.

Ærkeenglen Michael har hørt dine bønner, og han viser dig vej i den retning du er født til at følge. Du har allerede idéer til en karriere der ville bringe dig glæde, spænding, muligheder for at hjælpe og økonomisk tryghed: og disse tanker er tegn på dit Guddommelige formål. Du er bestemt til at beskæftige dig med arbejde der bringer dig og andre lykke! Dette kort bekræfter at den karriere du drømmer om, er dit livs formål. Dermed vil universet støtte dig og åbne døre for dig. Du kan roligt gå fremad!

Mulige specifikke betydninger: - Din aktuelle situation giver vink med hensyn til næste skridt på din vej – følg dine oprigtige følelser. - Engle våger over din virksomhed og din økonomi.

BØN : Ærkeengel Michael, du kender mit Guddommelige livs formål i alle detaljer, og jeg beder dig hjælpe mig til at bringe mig i overensstemmelse med mine mål. Vejled mig tydeligt i mine handlinger, så jeg gør det bedste jeg kan for at manifestere min vidunderlige og meningsfulde karriere fuldt ud.

 

 

 

Søndag d. 26 November 2017.

 

BESKYTTET OG PASSET PÅ.

Ærkeenglen Michael beskytter dig i denne situation, såvel som på andre områder af dit liv. Du og Ærkeenglen er et team: du følger den vejledning han giver dig gennem din intuition. Du trak sandsynligvis dette kort, fordi du er på vej gennem en større forandring i livet og føler dig sårbar, men dette symbol minder dig om at Michael passer på dig i alle døgnets timer. Dette kort tilskynder dig endvidere til at droppe dine forsvarsmekanismer i dine relationer til mennesker og til englene. Åbn dit hjerte for at give og modtage kærlighed, så du kan opleve den intimitet du i den grad længtes efter. Vær dit autentiske selv over for andre, og fortæl englene om dine følelser. Dermed blive andre i stand til at kende, støtte og elske dig …

Mulige specifikke betydninger: - Dine økonomiske behov vil blive dækket. - Du vil opnå et lykkeligt resultat i et juridisk anliggende. - Sov godt – der bliver våget over dit hjem. - Dine børn er i sikkerhed, der bliver passet på dem. - Dine kære er hos englene i himmelen.

BØN : Tak fordi du beskytter mine kære og mig, fordi du sørger for at vi er i sikkerhed og alle vores behov bliver dækket. Nu accepterer jeg din hjælp med glæde og taknemmelighed, i bevidsthed om at det er rigtigt for mig og for alle andre at tage imod himmelsk assistance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 07/11/2016

Opdateret 20/11/2017

Besøg  
692808