Vi bruger Cookies!     

         
 X     
engle

SKABELSEN

De fleste store, spirituelle traditioner fortæller en historie om Skabelsen, hvori et udbrud af kreativ kraft fra en anden verden får Universet, som vi kendet det, til at opstå.

I Kabbalaen, det vigtigste element i den jødiske tradition og en af de mest værdifulde kilder til overleveringen om engle, er der en smuk og fascinerende version af historien om Skabelsen.

Den uddyber den version, der findes i Skabelses beretningen, og har forbløffende paraleller til moderne videnskabsteori.

Gud beskrives som den Guddommelige Ånd, et allestedsnærværende udefinerligt, formløst væsen midt i intetheden.
Da den Ene besluttede at manifestere sig i form, skabte selve tanke Lys, Derefter "adskilte Gud Lyset fra mørket" og skabte den første polaritet.

Det materielle Univers defineres af polaritet - Lys og mørke, maskulint og feminint.
Igennem denne adskillelse blev den Ene til To.
Derefter sammentrængte Gud, Toeren i En, sit maskuline aspekt i ét enkelt punkt af Lys.
Dette er "Ordet", det befrugtende princip som derefter modtages af "dybets vande" - mørket, livmoderen, det feminine aspekt af Gud, som undfanger og føder det manifesterede Univers.

Astrofysikere er generelt enige om, at the Big Bang fandt sted, da et enkelt punkt af urtroligt sammentrængt materie eksploderede og formede Universet, som vi kender det.

 

Opdateret 01/06/2014

Besøg  
1003891