Vi bruger Cookies!     

         
 X     
engle

HIERARKI
Englene er inddelt i tre triader.

 

Den første triade er nærmest Gud og omfatter:
Seraferne, Keruberne og Tronerne.
Rådgiverne, som det første hierarki betegnes som dem der omkranser Gud.

Seraferne står Gud nærmest. Også betegnet som "de brændende", fordi deres Lys er så intens og klart, at det omgående ville brænde mennesker. De har den egenskab at give ”Lyset” til alle laverestående ordner til en lignende glød og fordrive alt det mørke. Disse kærligheds-, Lys- og ildengle flyver rundt om Guds trone og synger trisaigon, en lovprisningshymne, som betyder "Hellig, Hellig, Hellig". De opfanger og reklekterer Guds guddommelige Lys til det næste kor.

Seraferne og Keruberne vogter Guds trone, og Tronerne bærer den. Seraferne har seks vinger og er klædt i rødt. (Keruberne og Seraferne er ofte blevet fremstillet med ét, to eller tre par vinger)

Keruberne besidder erkendelsens gave og kan se Gud, de har evnen til at modtage den højeste lysmeddelelse og give den videre. De buttede baby-Keruber, som vi kender fra renæssancekunst, er langt fra de mægtige keruber, der har rang som det andet englekor. De overgåes i ærefrygtindgydende stråleglans kun af Serafer, og de reflekterer Guds viden og visdom. Keruberne er klædt i blåt, gyldent eller safir.

Tronerne er hævet over al jordforbundet lavhed og bærer for modtagelsen af det guddommelige klarsyn. Tronenglene er de "mangeøjede ildhjul" på Merkabahen, den hellige vogn, som cirkulerer rundt om Guds trone, hvor han sidder med keruberne. De reflekterer tillid til Guds magt og ære og siges at residere i den fjerde Himmel.

 

 

Den anden triade består af :
Herskere, Dyderne og Myndighederne.

Det andet hierarki styrer himmeriget.


I Herskernes kor siges englene, at aspirere til større barmhjertighed og afspejle ønsket om at transcendere jordiske værdier. De befinder sig på det niveau, hvor de spirituelle og de fysiske planer begynder at blandes.Dydernes kor er ansvarlige for alle stjernerne og planeternes bevægelse og cyklusser i Universet. De styrer alle naturlovene og er derfor ansvarlige for alle de mirakler, der bryder disse love. De afspejler de ideale dyder og er inspiration for heltes tapperhed og helgeners barmhjertighed.


Myndighederne i dette kor er ansvarlige for at vogte indgangene til himlen og for at lede fortabte sjæle til disse indgange. De holder verden i balance og forsvarer os konstant imod dæmoner. De har auroritet til både at straffe og tilgive, og det er måske dem, der levere de "vækkelsesråb", som vi undertiden behøver for at forandre vores adfærd. De afspejler ønsket om at modstå ondskab og gøre det gode.

 

 

 

Den tredje triade dannes af:
Fyrstemagter, Ærkeenglene og Skytsenglene.
I det tredje hierarki - Budbringerne - går Englene og Ærkeenglene aktivt i samkvem med menneskeheden.


Fyrstemagterne er i dette kor og leder jordiske regenter, ledere, nationer og alle samfund. De arbejder sammen med skytsenglene om at inspirere mennesker til ansvarlighed, og de kan få i forbøn for menneskeheden på måder, som sædvanligvis ikke bemærkes. De siges også at være ansvarlige for at lede religioner ind på den sande vej.


Ærkeenglene er Guds sendebud, der viser sig for mennesker med guddommelige budskaber.
Det er disse engle, der oftest blever set af mennesker, mens skytsenglene almindeligvis forbliver usynlige. De går også i forbøn på vores vegne og søger tilgivelse for vore synder. Ærkeenglene som f.eks. Mikael, Gabriel og Rafael hører til de store grupper af ærkeenglene. Den førende Ærkeengel er Mikael, som bærer rustning og går med sværd, skjold eller spyd, hvilket afspejler hans rolle som Guds hærfører. Gabriel, der er bebudelsesenglen og Guds budbringer, bliver som regel afbildet med hvide liljer og et scepter i hænderne. Rafael, der er Ærkeengel for helbredelse, og beskytter de rejsende samt pilgrimmene, bliver som regel fremstillet i pilgrimsdragt med pilgrimsstav.

På nederste trin er de engle, der direkte optager og bevarer kontakt til menneskene og leder og beskytter os. De kan ikke blande sig i vore skæbner, men des mere vi beder om deres hjælp, jo lykkeligere vil vores skæbne sandsynligvis blive. Det er dem som skildres som skytsengle eller i andre tjenende funktioner. Ved fødslen får ethvert menneske sin helt egen personlige skytsengel med sig for hele livet på jorden. De er Guds tjenere og formidler guddommelige budskaber til mennesket. Englene er også personlige væsner som handler på Guds vegne til gavn for menneskeheden. Selv om Skytsenglene hverken kan ophæve det frie valg, som Gud har givet menneskene, eller forhindre følgerne af deres onde gerninger, indgår de i den kæde, der forbinder Gud med det skabte menneske.


 

 

Opdateret 01/06/2014

Besøg  
1003849