Vi bruger Cookies!     

         
 X     
engle

LYSETS LOVE

Alle ting virker ved guddommelige Love. Der kunne ikke være orden i universerne uden disse Love. Derfor er det vigtigt for alle at bruge Lovene, for sandlig, et liv uden lov og orden, er et liv med vanskeligheder, kaos, prøvelser og fejltagelser. Når du arbejder med Lovene, kender du udfaldet af ethvert foretagende, fordi det er i overensstemmelse med Loven og derfor ikke kan fejle. Lad det ske !

 

SKABELSENS LOV.
Hvem eller hvad skabte alt eksisterende ?
Bag al skabelse er alt energi, ét sind, én essens. Menneskets kraftfulde redskab er tanken eller forestillingen. Du er derfor skaber i menneskelig form. Du, og du alene, skaber alt hvad du er, skaber dine omstændigheder. Din sindstilstand skaber noget godt eller det modsatte. Du er det, som du søger, du ser det, som du er. Du fremkalder det i andre, som er i dig, for hvis du ser på en anden og ser noget godt eller noget dårligt, da er det således for dig. Det er hverken godt eller dårligt, men hvad du ser og kalder det. Lær at skabe det i dit liv, som du ønsker. Deri fejler så mange. De ser tingene, som de ser ud, i stedet for at se om bagved den tilsyneladende virkelighed, det fuldkomne, eller det, som de ønsker, den skal være. Ser du, det må altid være således: Jeg ønsker en ting: for mig bliver det et mål. Du ønsker ikke det samme, som jeg gør: for dig har det ingen tiltrækning, og derfor skaber du dit ønske, mens jeg vil skabe det, jeg ønsker. Og således skaber hvert menneske efter sit tankemønster. Nu siger du måske: "Men jeg ønsker ikke denne fattigdom, denne sygdom, denne tilstand". Udmærket, så flyt din opmærksomhed fra de ting, du ikke ønsker, og ret den mod de ting, du ønsker.
Dette er Lov: DER, HVOR DIN OPMÆRKSOMHED ER, STRØMMER DIN ENERGI HEN. Det er netop denne energi, der skaber din verden, det gode for dig, det dårlige for dig. Tag din tanke eller energi væk fra en given ting, og den kan ikke eksistere for dig, thi du vil ikke længere have den i din bevidsthed, og intet kan eksistere for dig undtagen i din bevidsthed. Lær dette grundigt. Det er Sandhed. Men hvordan kan noget være sandt for dig, uden at du beviser det for dig selv. Lad det ske !

KARMAENS LOV.
På denne hellige dag vil vi åbenbare den indre mening af Loven om karma. Det er ikke den skæbnesvangre Lov, som mange tror. Det er blot Loven om årsag og virkning. Eftersom mennesket på Jorden har fået en fri vilje, er det altid menneskets eget valg eller vilje, på hvilken måde det vil leve sit liv. Og mennesket kan kun gøre det, det tror er rigtigt og godt. Så længe mennesket oprigtigt tror, det handler ret, har det faktisk ret. Mennesket er lovbundet. Denne store gave blev givet det i tidernes morgen. Hvis mennesket sår hvede, høster det også hvede. Hvis det sår "godt", vil det gode følge det "til dets dages ende". Og ligeledes, hvis det sår ondt, må det høste, hvad det har sået. Dette er den store Lov om karma. Er der endnu en måde at undgå virkningen af en sådan Lov ? Ja, der er ! Gennem den frelsende nåde fra Jesus Kristus, der sagde: "Kom til mig, alle I som arbejder og er tungt bebyrdede. Jeg vil give jer hvile!". Hvis vi nu antager, at du har gjort noget forkert, må du så stadigvæk, liv efter liv, betale for denne forkerte handling ? Nej! Det første trin er at angre, eller at holde op med at gøre det forkerte: bed om tilgivelse, og som du tilgiver dig selv, så er du tilgivet. Der er blevet sagt: "Skønt dine synder måtte være blodrøde, skal de blive som sne". Således skal de blive, når du arbejder på din frelse eller din vej gennem det vildnis, du selv skaber. For ligesom den fortabte søn er det dig, der først må vende om og begive dig tilbage til Faderen. Han vil ikke sige, at du på grund af Loven om karma må fortsætte med at vælte dig i "dyndet". Nej, for du har betalt den karmiske gæld gennem dine lidelser i "dyndet". Du kan nu påkalde Loven om tilgivelse! Amen.

TILGIVELSENS LOV.
Lad os på denne Herrens dag tale om den store Lov og tilgivelse. Påkald denne store Lov i Herrens eller Lovens navn, for at tilgive alle forsyndelser imod dig, virkelige eller indbildte. Dette er kernen i Loven om tilgivelse. Ingen kan blive tilgivet, uden at han også er villig til at tilgive. Ingen er fuldkommen. Nej, ikke én. Enhver stræber efter denne fuldkommenhed, og under denne stræben begås fejltagelser. Det er godt, for på denne måde lærer alle. Men, efter at have lært dette, går du da frem og "synder ej mere", eller begår du fortsat de samme fejltager om og om igen ? Hvis du gør det, har du intet lært og må erfare virkningen af en sådan fejltagelse. Når Jesus sagde: "Gå og synd ej mere", da var det det samme som at dig: "Du er helbredt!", fordi det er "synden" eller det at begå fejltagelser, der forårsager sygdomme i kroppen. Hvorfor ? Fordi der er visse Love, der styrer universet og menneskets krop: og når mennesket adlyder disse Love, vil det leve i harmoni, og harmoni er sundhed. Der kan ikke være nogen fuldkommen sundhed, så længe mennesket ikke kan tilgive. Dette er de negative følelser af had, intolerence og kritik: for hvis du oprigtigt tilgiver din næste, vil du ikke have sådanne følelser, og du bliver tilgivet, fordi du har tilgivet først. Lær denne Lov, den bringer sand lykke eller en himmelsk tilstand på Jorden. Lad det ske!

 

 

OVERFLODENS LOV.
På denne Herrens dag vil vi åbenbare den skjulte mening af Loven om overflod. Jo, der er en sådan Lov. Denne overflod bor i ethvert menneske. Hvert menneske har i sig selv alt, der kan gøre dets liv her på Jorden til et paradis, et sted med skønhed. For Gud ønsker sandelig alt "godt" for dig. Hvis du, som et barn af Gud, er arving til "alt det Faderen har" ... hvis du er arving, hvorfor skulle du så mangle noget, du behøver ? Det er kun i din bevidsthed, du kan mangle noget, for mennesket lever i sin bevidsthed. Da dette er sandt, hvad er du da bevidst om ? Se dig omkring i dine omgivelser. Hvad ser du ? Er det fattigdom, sygdom, splid ? Hvad du end har i din bevidsthed, må det udtrykke sig i dit liv. "Som i dit indre så i det ydre". Hvad betyder det ? Det betyder, at hvad du tænker eller forestiller dig, må blive manifesteret. Dette er Lov! Nu: "Som du tænker" ! Hvad tænker dig ? Tror du, at du er et barn af "støv" - at du må kæmpe dig igennem livet "i dit ansigts sved" ? Hvis det er tilfældet, er det nøjagtig det, du må gøre, fordi dette er også Lov: SOM ET MENNESKE TÆNKER I SIT INDERSTE, SÅLEDES ER DET. Antag nu, at du bliver klar over, at du er et barn af Ånd: et åndeligt væsen, og på intet tidspunkt adskilt fra den Store Ånd eller Faderen, ville du så ikke begynde at forvente din guddommelige arv som barn af ALT GODT ? Denne Lov om overflod tilfredsstiller sandelig et hvilket som helst behov. Du behøver blot at se dig omkring for at se naturens overflod. Jorden giver virkelig fra sig af sin overflod. Det er dig, der må acceptere denne overflod.

 

 

LOVPRISNINGENS LOV.
I den Højestes Navn vil vi give dig Loven om Lovprisning! "Lovpris Herren, oh min sjæl", sang salmisten. Hvorfor ? Hvorfor bør sjælen lovprise Herren ? Fordi Lovprisning er en essens, der udstrømmer fra den, der lovpriser. Det er en velsignelse du ånder på alle ting, du lovpriser. Det løfter hjertet til store højder, hvor menneskets love ikke virker, men hvor de Højere Love eksisterer og overgår menneskets lov. Lovpris alle ting, for de er i sandhed gode! Gode for den enkelte sjæl, som får erfaringer af de ting den kommer ud for. Lovpris det gode! Lovpris det onde, for der ved lovpriser du det onde til at være godt. Dette er Lov. Hvad du end lovpriser må blive godt. Mennesket er for sig selv Loven. Mennesket har i sig lovprisningens kraft, som vil omforme dets liv til en himmelsk tilværelse på Jorden.

 

 

TAKSIGELSENS LOV.
Det er dagen, hvor vi takker - en taksigelsesdag. Lad hver dag være en taksigelsesdag. Oh, Jordens børn, hvis I blot kendte taksigelsens kraft! Sig tak for alting. Alt, stort og småt, godt og dårligt, for de har et formål. Hvis du bliver stillet overfor et problem, sig tak, thi der er intet problem: der er en løsning. Spørg blot Gud i dig selv. Hvis en tilsyneladende ulykke kommer over dig, sig tak. Når det er overstået, vil du være stærkere, godt udrustet til at hjælpe en anden gennem en lignende oplevelse. Vid dette: Ingen kommer til Jorden alene. Du har altid din skytsengel ved din side. Vær klar over dette. Styrt ikke hovedkuls ind i en situation, overvej den roligt, og fortsæt så hvis det synes rigtigt for dig. Det betyder ikke, at det altid vil være rigtigt, men hvis du valgte en forkert kurs, hvad gør så det, start igen. I velsignede børn på Jorden, I har så meget at lære gennem erfaring. Hvis I ikke oplever en ting, kan I ikke virkelig kende den. Den største af alle lærere er den, der har erfaret den ting, han taler om, for han taler fra hjertet. Giv tak for alt som var, er og nogensinde vil være. Ja, det er Lov: Som du takker, således skal du altid modtage gaverne fra Faderen. Så velsign denne Lov om taksigelse. Den mangfoldiggør det, du takker for. Amen.

 

 

DEN RENE VÆRENS LOV.
Hvad er denne Lov ? Det er en åndelig Lov. Du er et åndeligt væsen, og derfor er du ikke genstand for menneskets love. Du kan selvfølgelig sige: "Men hvad med menneskets love, er jeg nødt til at adlyde dem" ? Ja, det dødelige menneske må adlyde Jordens love, men det åndelige væsen bliver styret af åndelige Love. Hvad er det for Love:
1. Dit "ord" er Lov.
2. Dit "ord" skaber.
3. Dit "ord" former den fysiske krop til enten sundhed eller sygdom.
4. Som et menneske inderst inde tænker, således er det.
5. Du lever i din bevidsthed, der er intet andet sted, du kan leve.
6. Du skaber din himmel eller dit helvede. Din tanke skaber dem.
Som ren Væren, ren Ånd er du fuldkommen: Guds billede. Naturligvis forstår du dette. Hvis du er i Guds billede eller ren Ånd, så betragt blot dette fuldkomne "billede", for du må jo udtrykke i det ydre, hvad du ser i det indre. Dette er i sandhed en anden stor Lov: DER HVOR DIN OPMÆRKSOMHED ER, STRØMMER DIN ENERGI HEN, og det er denne energi, der skal bygge det, du forestiller dig. Amen.

 

 

ERKENDELSENS LOV.
At vide noget betyder ikke erkendelse. At læse noget giver måske en viden om noget. Det er ikke erkendelse. Erkendelse er en udvidelse af bevidstheden, hvor man pludselig forstår noget og udbryder: "Åh ja, nu forstår jeg". Eller : "Det er soleklart". Du er et barn af Gud. Mange ved, at dette er sandt. Men, hvis du erkendte dette, ville det bringe fuldstændig illumination, i det øjeblik du erkendte denne umådelige sandhed. Og således er det med alle sandheder. Mennesket plaprer ud med eller gentager visse bekræftelser, sådan som: "Jeg er et barn af Gud"! Udmærket, så erkend dette, og opfør dig som om du virkelig er et barn af den Højeste. Gud lader sig ikke narre. Hvis du er sikker på, at du er Guds barn, må du nødvendigvis have alle Guds egenskaber og må kunne handle som et barn af Gud. Bekræftelser er vældig gode, fordi de hjælper til at overføre det, der er sandt til det underbevidste sind. Dette sind vil reagere i overensstemmelse med, hvad du giver det besked om, hvis du tror på det, du erklærer. Du kan nå til en erkendelse om en bestemt sandhed ved daglig at meditere over den på følgende måde: Sid stille i fem minutter hver dag, og lad intet andet komme ind i dit sind end denne ene sandhed. Selv, hvis det er nødvendigt at bekræfte den hundrede gange efter hinanden, lad intet andet komme ind i dit sind end denne ene sandhed. Den vil snart frembringe en erkendelse af sig selv. Hver celle i din krop vil blive opflammet af sandheden i den. Den vil ikke længere være noget, du tror, du vil vide. Amen.

 

 

RETFÆRDIGHEDENS LOV.
For at forstå denne Lov om retfærdighed må vi først gå tilbage, tilbage til hvor mennesket bad om at komme til Jorden igen for at udføre sin skæbnes guddommelige mønster. Det medbragte sin arv. Mennesket har i sig alt, som behøves for at kunne gøre sit jordiske livs mønster fuldkomment. Den største af alle Faderens gaver var den fri vilje. Ja, mennesket har denne store frihed til at vælge, og gøre det som det vil gøre. Som det let ses, bruger mennesket ikke altid sin vilje til det gode: derfor Loven om retfærdighed. Gud straffer ikke mennesket, men da Loven om retfærdighed er en "retfærdig" Lov, bliver mennesket straffet gennem denne Lov for sine misgerninger. Hvis mennesket bevidst gør noget forkert, kendte det allerede resultatet, thi i mennesket er "den vidende", som vi kalder vor samvittighed, som fortæller os, hvad der er rigtig og forkert. Hvis du arbejder med denne samvittighed, vil du ikke være i stand til at skade dine medmennesker: for når du skader dine medmennesker, skader du dig selv. Der er kun ÉT HELE, bestående af mange dele, og derfor tildeler Loven om retfærdighed altid retfærdighed ligeligt til alle. Der kan ikke være nogen uretfærdighed, for sandelig, du kan ikke høste, hvor du ikke har sået, og legeledes, som du sår, skal du høste. Ja, det er en stor Lov, denne Lov om retfærdighed. Amen.

 

 

SAMHØRIGHEDENS LOV.
Oh, Jordens børn, I kom sandelig fra Faderen, fra Himlen kun herned for at lære jeres mange lektier gennem erfaringer, for så langsomt at arbejde jer tilbage til jeres Gudselv. Se, da du kom til Jorden, var du og er på intet tidspunkt adskilt fra Gud. Din sølvstreng er forbindelsesleddet eller båndet, der gør dig til ét med Gud. Da det forholder sig sådan, er dette kosmiske bånd eller denne streng din kommunikationsforbindelse med Gud. Den Ene i Himlen og du på Jorden er for evigt ét og kan aldrig skilles. Dette er således din første og største opvågnen. Først at erkende at du er ét med Gud, og dernæst at etablere denne enhed gennem kommunikation. Måden, hvorpå dette gøres er: Sid stille med fødderne mod gulvet, hænderne let på knæene. Se, eller forestil dig, at du sidder i et stort gyldent hav af Lys. Visualisér så, at denne kosmiske streng stiger opad fra det øverste af dit hovede, op, op, op i Allyset. Der i stilheden vil Gud tale til dig. Lyt omhyggeligt, måske hører du endog den Himmelske Skare synge: "Halleluja", endnu et Jordmenneske har fundet samhørigheden med Gud. Lovpris Gud ! Lovpris Gud, Sandheden ER. Amen.


 

GODKENDELSENS LOV.
"Frit har du modtaget, frit må du give", sagde den store Mester Jesus. Ja, det er Lov. Og der bliver også sagt: "Af den, til hvem meget gives, kræves meget". Og derfor, når du modtager, anerkend det først, og giv det derefter videre, eller brug hvad du modtager: anvend det i dit eget liv: efterprøv det, for hvordan kan du vide, at det er sandhed, medmindre du først beviser principperne. Dette er Lov, Loven om godkendelse. Anvend den i dit eget liv, og giv den så videre til hele menneskeheden, thi den er absolut sandhed.
ÅBENBARINGENS LOV.
I Guds Navn bliver denne Lov givet, Loven om åbenbaring, for bibelen fortæller os, "intet skal forblive skjult, alt skal blive åbenbaret". Åbenbaret af hvem ? Åbenbaret af Ånd. Ånden i mennesket. Ånd der aflægger vidnesbyrd til Ånd. Biblen fortæller os: "Hvis noget menneske mangler visdom, lad det spørge Gud". Antag at du gerne vil vide sandheden om noget, det sande mening, hvordan vil du så gribe sagen an ? Du begynder måske med at tænke over det. Ja, men hvis nu meningen stadig undviger dig. Prøv da at meditere således: Sid stille, alene. Bed om en åbenbaring af det, du ønsker at vide, og idet du beder, vid, at svaret vil komme. Det er Lov: "Bed, og du skal få". Måske modtager du ikke svaret den første gang, du prøver dette, men vær sikker på, at det vil blive åbenbaret for dig. Og således er dette den store Lov om åbenbaring. Alt må åbenbares for alle der beder. Lad det ske !SKELNEEVNENS LOV.
I den Allerhelligste navn skal denne Lov gives, Loven om at skelne. I hvert menneske er den Alvidende i hjertecentret, hvor du snarere føler end véd sandheden om en ting. Du behøver aldrig at spørge nogen: "Hvad synes du?". Det er ligegyldigt, hvad vedkommende synes. Hvad synes du ? Det er afgørende. Søg i dit hjerte efter svaret. Det vil altid give dig svaret, reaktionen til en given handling (aktion). Hvordan reagerer dit hjerte ? Du har sikkert hørt en stor taler. Følte du sandheden i hans ord ? Var du enig med ham ? Blev du bevæget af det, han sagde ? Begyndte du at tvivle: "Kan det være muligt ?". "Det kan jeg ikke godtage" ! "Det tror jeg ikke på"!. Du vil få dine egne spørgsmål besvaret, hvis du vil lytte til dit hjerte. Det er din eneste sande vejviser. Det vil ikke fejle, for du vil være tro over for din egen væren, eller Gud, Herren i dit indre.HANDLINGENS LOV.
Måske beder du meget. Måske sidder du også i indre overvejelser, kontemplerer. Måske drømmer du om de ting, du ønsker at gøre. Din verden er opbygget af de ting, du drømmer om. Men, medmindre du udfører disse ting i HANDLING, er det, du beder om, forfejlet, du drømmer til ingen nytte. Hvorfor overveje og ikke gøre noget ? Handling er det eneste, der vil føre til noget. Uden handling bliver dine ideer ikke til noget eller mislykkedes, så enhver idé, du får, er mislykket, medmindre du fører den til handling. Gud besvarer i sandhed dine bønner. Men det er Ham, det giver dig ideen eller velsignelsen ! Men, til hvad nytte er denne velsignelse, hvis du ikke gør noget ved ideen ? Gud og du er ét. Gud i Himlen, du på Jorden er for evigt ét. Han leder, du "gør" det, Han anviser, og det er at arbejde med Gud. "Alt er muligt for Gud!". Og det er det, men hvad betyder det i virkeligheden ? Enhver ved, at Gud kan gøre alt, og med Hans hjælp kan du gøre alt, men - du er stadig den, der må handle. Da, og kun da, arbejder du med Gud, og så er alt muligt for dig. Du vil ikke være den, der handler, det vil være Faderen i dig, der "udfører arbejdet". Vid dette: Intet udrettes uden handling. Det er Lov.

 

BEKRÆFTELSENS LOV.
Alt er Lov. Hvis det ikke var således, ville der ikke være andet end kaos eller forvirring. Hvad med denne Lov om bekræftelse, eller "efterprøv det" som der står i Biblen ? Du kan læse, studere, lære og anvende, hvad du lærer; og hvis du finder en sandhed, hvordan kan du vide, at det er sandhed ? Beviste du det ? Hvis alt styres ved Lov, må det bevise sig selv. Hvis det, du tror, ikke kan bevises, hvordan kan det da være sandhed for dig ? Det betyder naturligvis ikke, at det ikke er sandhed, men for dig kan det ikke være sandhed, medmindre du beviser det.

SYND.
Hvad er synd ? Det er en overtrædelse af Loven om Væren: din væren, thi du og Gud er ET. Elsker du "dig selv" ? Kender du dit Selv ? Hvis du gør, så elsker du også dig selv, for "dig selv" og Selvet er ét Selv, og når du fordømmer, krritiserer eller forklejner det lille selv, så synder du mod Gud. Åndens synder er: Vrede, had, kritik, jalousi: og når du ved, at du er skabt i Guds "billede", vil du elske alle mennesker, ting og tilstande. Du forstår at alt er Gud, at alt er Godt! Det spiller ingen rolle om det synes godt eller ej for dig. Det er godt for nogen, for noget. Derfor, velsign alt og vid, at alt er Gud.


 

MATERIALISERINGENS LOV.
Det, du forestiller dig, materialiseres i det ydre. Indser du, at mennesket er skaber i menneskelig skikkelse ? Mennesket skaber alt det, der er. Sådan har det altid været: Alt, hvad der skabes er i begyndelsesstadiet en idé. Intet kan skabes eller manifesteres i det ydre, uden at det først er blivet undfanget i det indre, i menneskets sind. Og således forklares denne sandhed: SOM I DET INDRE, SÅ I DET YDRE. Når du vedvarende forestiller dig noget, skaber du. Og kan et "figentræ frembringe andet end figener" ? Hvis du forestiller dig bestemte ting, må de blive virkelige for dig, fordi du beder om det, du tænker på. Antag at du ønsker noget eller ønsker at opnå en bestemt ting. Der må allerede i dens undfangelse skabes et fuldkomment mentalt billede af tingen. Vid derfor, at alt, hvad du kan forestille dig, kan du opnå. Amen.DEN SJETTE SANS´LOV.
Dette er en Lov om Væren, dit sande væsen. Den sjette sans er din intuition, din vejleder, "Lyset på din vej", "Lyset for dine fødder". Hvert menneske kom til Jorden udstyret med denne sjette sans. Hvorfor ikke bruge den bevidst ? Selvfølgelig, den virker, hvad enten du kender den, er klar over den eller ej. Men når du ved, at du kan få den til at fungere nårsomhelst, er det en af disse "uvurderlige perler", som Biblen taler om. Den advarer dig mod farer, den giver dig "anelser" - den siger "Ja" til dette, "Nej" til hint. Den er din skytsengel. Du er aldrig alene, hvadenten du ved det eller ej, men hvilken tryghed virkelig at vide det: at vide at "nærmere end åndedrættet, hænder og fødder" er DEN i mennesket. Der er intet, du ikke kan gøre, for denne store kraft gør "arbejdet" gennem dig. Du behøver kun at "være" ... ingen strid, ingen anstrengelser, bare være. Dette er menneskets arv, din guddommelige førstefødselsret, og du kan gøre alting med DENS hjælp!


FARVENS LOV.
Farver er et af de største af alle helbredelsesmidler. De er vibrationer, der vibrerer med forskellige hastigheder, for hver farve har sin egen vibration. Hvid er den farve, der indeholder alle farver. Ved fjernhealing er det godt at visualisere det store Hvide Lys omkring den, der skal helbredes. Hvis du vil helbrede hjertet, så korresponderer det med blåt. Leveren med grønt, hjernen med gult, solar plexus med purpur, som er den åndelige farve, der behøves for at opvække den visdomsgigant, der findes i solar plexus. Lær at bruge farver, bed om dem. Visualisér den klare kirsebærrøde farve for hurtigt at få energi. Det store gyldne Lys, der omgiver dig, er din beskyttelse mod al sygdom, alle ulykker, al negativitet. Omgiv dig altid omhyggeligt med Lyset. Med øvelse bliver det bogstavelig talt en beskyttelsesmur. Intet kan gennemtrænge denne Guds store gave til mennesket ! Hvorfor ikke bruge den ?


 

GODTGØRELSENS LOV.
Ethvert gode har sin godtgørelse. Ja, hver handling. Eftersom mennesket for sig selv er Loven, er det giveren og modtageren. Mennesket giver af alt, hvad det har, og alt kommer tilbage til det. Det giver kærlighed, barmhjertighed, penge, eller sig selv, sin tid, energi, visdom, glæde og latter. Ja, vidunderlige, vidunderlige menneske. Det har sandlig alt i sig. Mennesket behøver aldrig at bede Skaberen om noget, for alt hvad Faderen har, er menneskets. Faderen er Kærlighed, mennesket er også Kærlighed. Faderen er Kraft, nuvel, der er kun én Kraft, som alle ting er skabt af. Hvis der kun er én Kraft, hvordan kan mennesket så afvige fra Faderen på nogen måde ? Faderen er ren Ånd. Mennesket er også et åndeligt væsen. Se, alt dette er absolut Sandhed. Hvorledes er det da med denne Sandhed ? Tror du på den ? Kan du godtage den ? Mennesket er et guddommeligt væsen, skabt i fuldkommenhed. Tænk på denne fuldkommenhed, som du er, og når du altid har dette billede for dig, vil du blive - "JEG ER" den JEG ER. Amen.

 


 

DEN UBESMITTEDE UNDFANGELSES LOV.
I den Allerhelligste navn gælder denne Lov for ethvert menneske. Hvert menneske er det ubesmittede Gudsbegreb. Guddoms-gnisten i mennesket er Gud, men du har endnu meget at leve op til. Blot at vide dette er ikke nok. Det ubesmittede begreb er "barnet" i krybben, Kristusbarnet. Helligt, guddommeligt, ja, men du skal "forstærke Herren" i dig. Giv Ham næring hver dag. Dvæl over den Strålende Ene, indtil Kristusbarnet lidt efter lidt vokser sig stærkere og stærkere, i tro, i viden om at du altid forstærker det, du dvæler ved eller mediterer på: og lidt efter lidt vil du i det ydre udtrykke den Kristus, som du har opfostret i dit indre, og Han vil fremstå for hele verden åbenbaret som rent Lys i dig! Med dette formål kom du, for at vandre på Jorden som menneske, for at kunne vende tilbage til Faderen som Sønnen - efter at have været gennem prøvelser, fejltagelser, glæder, hjertesorger og erfaringer, der hjælper Kristusbarnet til at vokse i styrke, i visdom og forståelse.
Arbejd med dette hver dag. Belønningen er stor. Amen.
 FORØGELSENS LOV.
Alle ting forøges ved brug. Brug, hvad du har ved hånden, og det vil forøges. "Hvad har du i dit hus" ? spurgte den gamle profet. Ja, hvad har du ? Tre dråber olie ? (i din bevidsthed). Se det vokse i din bevidsthed. Visualiser tøndevis af olie. Forstå denne store Lov. Du kan ikke have andet, end hvad du har i din bevidsthed. Hvis du har en rig bevidsthed, vil og må den absolut blive udtrykt i dit liv som rigdom.

 ENHEDENS LOV.
Da der kun er den ENE og ingen anden, kan der ikke være nogen adskillelse af delene. Dette er Lov. Hvis du tager et hele, må det indeholde alle dets dele for at være et hele. Så prøv at forstå, at i alle universerne er der altid og for evigt kun den ENE i Jesus Kristus. Biblen refererer til dette som én Krop i Jesus Kristus. Og således er det. Alle er dele i denne ene Krop, og som Biblen siger meget klart: "Gud kender ikke til persons anseelse". Hvordan kan du sige til din krop (hele din krop er et hele indeni et hele), at du elsker dine øjne, men ikke dine fødder ? At du elsker dit hjerte, men ikke din lever ? Og således er det med Gud, den Almægtige Skaber af alle ting. Hans Kærlighed omfatter alt, og alt ligeligt. Dette er derfor af største vigtighed, hvis du vil vokse i Kristus-Bevidsthed. Identificer dig altid med ethvert menneske. Elsk ikke denne eller hin. Elsk ingen, fordi du elsker ALLE, for du er hvert menneske, eller ÉN. Der kan ikke være nogen adskillelse nogensinde. Dette er vejen til enhed med Gud, enhed med alle mennesker.

 LIVETS LOV.
Stol på denne Lov, thi den er i sandhed en "retfærdig" Lov. Hvad har du at give, hvad kan du bidrage til Livet med ? Tænk over dette, og mens du tænker på at give, vil du ikke kunne tænke på at modtage. Men, Livet vil altid give alle dets gaver tilbage til dig i rigt mål, ja, i overflod. Hemmeligheden er: Tænk ikke kun på hvad du kan få, men snarere på: Hvad kan jeg give, for at gøre denne verden til et bedre sted at leve i ? Hvad kan jeg gøre for at opmuntre et træt menneske, for at lette dets byrde ? Hvad kan jeg gøre for at hjælpe min næste til at erkende sin guddommelighed ? Hvordan kan jeg hjælpe med til at gøre vedkommendes liv lidt mere lykkeligt ? Er det ligegyldigt, hvem du hjælper ? Ja, thi har jeg ikke sagt: "Hvad du gør mod den mindste af mine, gør du også mod Mig" eller Livet ? For Livet er, var, og vil altid være det "MIG", som Biblen taler om. JEG ER LIV! Og som du giver til Livet, således giver Livet tilbage til dig. Det er Lov, og på samme måde kan du ikke få noget, medmindre du giver først. Giv derfor, så din glæde må blive fuldstændig, for Loven er eksakt, den kan ikke fejle. Giv, giv til Livet, men giv upersonligt. Ikke til én, fordi du synes om ham, eller til én fordi han har gjort dig en tjeneste, for du har fået din belønning. Når du giver, "lad ikke den venstre hånd vide ..." er en anden Lov. På denne måde bidrager du oprigtigt til Livet. Betyder det noget, hvis liv det er ? Det er mit Liv, og der kun det ENES! Amen.TROENS LOV.
Alle ting er mulige, hvis du tror, og jeg kan tilføje, at det er lige så vigtigt, at intet er muligt, medmindre du tror, det er muligt. Vær opmærksom på dette, tænk over det, og fremfor alt "efterprøv Mig nu". Hvis du ønsker at gøre en bestemt ting, være noget bestemt, forfatter, musiker, kunstner, ja, hvad forhindrer dig så i det ? Du er herre over dit eget liv, over din skæbne. Du har hele kraften i dit indre som er "Min Nåde". Det vil altid være tilstrækkeligt. Tror du på dette ? Hvis du gør, så begynd blot på det, du ønsker at gøre. Men, det skal være mere end kun et ønske, du må ville det. Intet på Jorden eller i Himlen kan forhindre dig i at gøre det, du vil gøre. Hvorfor ? Fordi mennesket blev givet en fri vilje. Menneskets største gave er den fri vilje, du kan bruge den til det gode eller det onde. Det er dit valg. Nuvel, du ønsker at skrive. Tror du, at du kan skrive ? Hvis du ikke tror det, behøver du ikke at gå videre. Men hvis du tror, så begynd. Start på den ting, du vil gøre. Alle universernes kræfter står rede til at tjene den, der har viljen til at gøre noget, og tror at han kan. Det er i sandhed Lov: ALLE TING ER MULIGE, HVIS BLOT DU TROR! Lad det ske ! LYDIGHEDENS LOV.
Hvis du hører Røsten, adlyder du så ? Hvis ikke, så er det tidspilde at lytte efter vejledning. Dit højere Selv kender dig bedre, end du kender dig selv. Det stræber altid efter at lede dig efter dit eget Gudsmønster, eller i det arbejde som du kom til Jorden for at gøre denne gang. Hvorfor ikke efterprøve Ånden ? Er den Gud ? Hvordan kan du vide det, medmindre du "gør" det, der bliver åbenbaret i dit hjertes "lønkammer". Der er intet formål med at meditere, medmindre du er villig til at gennemføre eller udføre "det". Jeg har længe ventet på denne "kontakt", tålmodigt har jeg udpeget Vejen. Nu er det dig, der må fortsætte på den Vej. Så vil jeg blive forherliget i dig eller vakt til det større liv og arbejde, med det som "Jeg" eller du kom for at udføre. Tilsammen kan vi gøre alle ting gennem Kristus, Vor Herre og Mester-sindet der leder alle ad den Vej, Han vandrede, eller ved de eksempler, Han satte for os. Lydighed er en af de største prøver. Mange ting bliver givet dig at udføre, for at se om du har viljen til at gøre dem. Det er dine prøvelser. Vil du bestå disse mange prøver ? Hvis du gør det, er der ingen fejl i dig eller i mig: men hvis du fejler, fejler Jeg også, fordi vi er ÉT.

 STADFÆSTELSENS LOV.
"Lad de svage sige, de er stærke, lad de fattige sige, de er rige." Dette indbefatter en stor Lov: Thi hvad du end stadfæster for dig selv, er Loven for dit liv. Mennesket er for sig selv Loven. Det bygger det ind i sin bevidsthed, som det tror eller stadfæster for sig selv. Naturligvis lader Gud sig ikke narre. Hvis du siger, "Jeg er stærk", men handler som en svækling, så er du i sandhed svag, thi du må vide, at det du siger er sandhed, ligegyldigt hvordan det tager sig ud.
Stå fast ved dette: Selv om du ser ud til at være svag, stadfæst alligevel din styrke, for al kraft er i dit indre til at anvende og befale over. Sig derfor: "Jeg er stærk!" og vid det. Det du ved, vil altid ske for dig. Alt tilhører dig: det er din arv. Det er dig, der skal gøre krav på den. Forestil dig at nogen efterlod dig en arv, men du gjorde ikke krav på den. Hvordan kunne du så modtage den ? Der er blevet sagt, at du er "medarving med Kristus". Kræv din arv, så er den for evigt din. Lad det ske!
HERREDØMMETS LOV.
"For Han har givet dig herredømmet over himlens fugle, over havets fisk ..." og "mennesket, skabt i Hans billede, lidt lavere end englene", ved det ikke. Oh menneske, JEG ER inkarneret i dig. "JEG" kom for at vandre på Jorden som menneske, for at opleve livet på Jorden, eller for at vide at det er godt, hvad JEG end gør det til. Selv ætrene er dine, du kan blot befale og forme dem efter dit ønske. "Er noget svært for mig" ? Hvornår vågner du op af din dybe søvn og skelner det virkelige fra det uvirkelige ? Enhver manifestation må først have "billedet" af "ideen", før det kan manifesteres objektivt. Tænk nu dette igennem: Hvis alt blev skabt i begyndelsen, er der intet nyt under solen. Mennesket ser det subjektivt med sin store forestillingsevne, og når han ser det tydeligt, manifesteres det. Vid at dette er sandhed, og  gør krav på dit herredømme ved at bevise dette. 

 

KRAFTENS, DEN ALMÆGTIGE KRAFTS LOV.
Den er, har altid været din, som du kan bruge, når du beder om noget. Men, at bede er ikke nok, du må vide, at denne kraft er tilgængelig, du må vide, at den virker. Du må vide, at DEN lever, færdes og eksisterer. Den er UNIVERSERNES LIVSENERGI. Det er DEN DER HOLDER ALLE TING PÅ SIN RETTE PLADS. Det er DEN, som er den ubegrænsede intelligens, allestedsnærværende, tilgængelig for alle. Alt, hvad du behøver, er at virkeliggøre denne forbløffende Sandhed, at bevise den, at bruge den. Til hvad nytte er noget, hvis du ikke bruger det ? Til hvad nytte er det at vide, at alt er dit, medmindre du ejer det, du behøver eller ønsker. Det er ligesom "tiggeren ved porten", der beder eller tigger om en skorpe brød, når alt er hans, hvis blot han beder om eller accepterer det. Du lovpriser Gud, men hvad er Gud ? Er DET ikke denne ALMÆGTIGE KRAFT, du i vrkeligheden lovpriser ? Og hvorfor ? Har du grund til at lovprise DEN ? Det må være en ren og skær hykler, der lovpriser NOGEN ELLER NOGET, som ikke bidrager til hans daglige behov. Vågn op! Vågn op! Og brug Kraften som står til din disposition. Brug DEN.

 


 

OVERTRÆDELSENS LOV.
Enhver overtrædelse mod din næste må udslettes, godtgøres, betales til sidste hviid. Det er Lov. Skyld intet menneske noget, hvad enten det måtte være en tjeneste, en venlighed, penge eller en gave. Hvert menneske er alle eller MIG! Hvis nogen derfor gør dig en tjeneste eller viser dig en venlighed, betal ham ved at give tjenesten eller venligheden til en anden, ligegyldigt hvem, for ved at gøre det er den første mand blevet tilbagebetalt. Indser du, at hvis hvert menneske vil følge dette mønster, bliver alle "deres broders vogter" - for på ingen anden måde kan broderskab blive etableret på denne jordiske planet. I den hensigt må enhver gøre sit yderste. Det er Lov. Og nu, om overtrædelse: Hvis du på nogen måde har gjort noget forkert mod en anden, lad os så antage, at det ikke er muligt for dig at gøre det godt igen. Bed da om tilgivelse i dit hjerte. Gør derpå "godt" mod en anden, der behøver "det", du har undladt at gøre godt overfor den, du handlede forkert imod. Der er ingen uretfærdighed. Hvis du tager noget, der tilhører en anden ... det kan du faktisk ikke, for en anden vil give ham i overflod. Derfor, tilgiv alle overtrædelser mod dig, og ret alle overtrædelser du har begået mod dine medmennesker, hvis du ønsker at være fuldkommen. Amen.ANTAGELSENS LOV.
Hvad du end antager, bliver dit. Dette indbefatter en stor Lov. "Antag en dyd, hvid du ikke har den", fortæller Biblen os, og den skal blive din. Din antagelse skal gøre dig til det, som du antager. Naturligvis virker Loven også omvendt, det gør alle Love - arbejd i overensstemmelse med dem, når du bruger dem. Lad os sige, at du ønsker at blive noget bestemt. Du er en Lov overfor dig selv. Alt findes i dig for at kunne udrette hvad som helst, eller blive, det du ønsker. I Biblen kaldes dette "alt" MIN NÅDE, som altid vil være tilstrækkelig til, at du kan gennemføre alting. Det forlanges ikke af noget menneske, at det skal påtage sig en andens byrder. Nej, det er ikke at hjælpe, thi vedkommende må bære sin egen byrde eller sit eget kors. Du har dit, og det hviler ofte tungt på dine skuldre. Ville det så være retfærdigt mod dig, om du også skulle bære en andens kors ? Nej, enhver har sit eget ansvar. Enhver kom til Jorden under Loven om antagelse, eller enhver kom med fuld viden om, hvad det havde i vente her. Men det vidste, at det kunne følge sit mønster med succes, fordi det vidste, at det altid ville få hjælp fra de Højere Væsener, som havde lovet at bistå og hjælpe, hvis blot det bad derom. Men det betyder ikke, at du skulker fra dit ansvar og forventer, at de gør dit arbejde for dig. Åh nej, du må gøre alt, hvad der står i din magt. Derefter, når du har gjort alt (dit alt vil altid være tilstrækkeligt), overtager Gud ledelsen og arbejder med det, du har gjort, for at fuldføre det. Lovpris Gud for denne Lov om Antagelse! Antag din arv, den er din, men du må vide det. Amen.

 

NÅDENS LOV.
Er dette virkelig en Lov ? Ja, det er en Lov, for alt blev givet mennesket for at udruste det til opholdet på Jorden. "MIN NÅDE ER DIG NOK". Hvis dette er Sandhed eller Lov, oh menneske, hvad er det så, du mangler ? Hvordan kan du mangle noget, når jeg har givet dig alt ? Det er min natur at give. Hvordan kan Jeg, Livet, tilbageholde noget. DET ER !I begyndelsen var alt skabt, som er skabt. Og hvem var det skabt for ? Var det ikke for Guds børn ? Den jordiske fader elsker sine børn og ønsker kun godt for dem. Er hans kærlighed større end kærligheden fra den himmelske Fader, som er Kærlighed ? Betragt det på denne måde: Alting er forberedt. ("Du bereder et bord for mig") Alt, hvad du behøver at gøre, er at feste eller at modtage det gode. De jordiske forældre ville sige: Hvis du går sulten fra bordet, er det din egen skyld. Og således er det med din himmelske Fader. Alting er dit. Jeg kan intet tilbageholde, det er min Natur at give !UENDELIGHEDENS LOV.
Uendelige er Guds Veje eller Love. Alt følger Lov. Hvis det ikke var således, ville alt være kaos. Der er åndelige Love for det åndelige menneske, men også moralske Love for det dødelige menneske. Begge må adlydes, for det åndelige menneske virker på det åndelige plan, det dødelige menneske på det jordiske plan. Det dødelige menneske må sandelig også følge det jordiske plans love, ellers vil resultatet blive kaos. Derfor, "gør mod andre, som du vil, de skal gøre mod dig", er lov for den dødelige. Den har ingen åndelig værdi. Den bringer blot harmoni på det jordiske plan. Der må være harmoni på alle bevidsthedsplaner, fysiske, mentale og åndelige. Det mentale plan har også sin Lov: SOM ET MENNESKE TÆNKER, SÅ ER DET. Hvad tænker du ? Tænker du, at du er en "orm i støvet" ? Hvis du gør det, er det din lod. Er du et Guds barn ? Hvis du er det, så gør krav på din arv. Er du et åndeligt væsen ? Ja, naturligvis er du et åndeligt væsen. Det åndelige menneske må adlyde åndelige Love: den mentale krop må adlyde mentale Love: den fysiske må adlyde menneskets love. Der må være balance i alle tre kroppe for at danne en helhed.SINDETS LOV.
Mennesket, der er et trefoldigt væsen, styres af Love der hører til de fysiske, mentale og åndelige Love. Vi vil tale om de mentale Love, eller sindets Love. Eftersom mennesket dvæler i det ENE SIND, består dette ENE SIND af tankerne i alle sind, der udgør det ENE. Du kan komme på bølgelængde med det Højeste Sind eller det laveste, men hvert menneske trækkes mod det, som han bringer sig på bølgelængde med. Lad os antage, at du ønsker oplysning af en skolastisk natur. Så stil ind på "skatkammeret for viden" eller det sind, som indeholder AL VIDEN. I biblen står der: "Hvis noget menneske mangler visdom, lad det da spørge Gud". Så enkelt er det. Spørg blot Gud eller stil ind på Gud-Sindet, og modtag det du stiller ind på, tænker på eller spørger om. For ser du, at tænke på en bestemt ting er at "spørge" - så, lad det altid være således.DET MENTALE "BILLEDE" ELLER IDEEN.
Hvor kommer ideen fra ? Har du nogensinde spekuleret på det ? Det kommer fra "skatkammeret for ideer" - og skønt titusinder får ideen, vil én efterfølge den og handle ! For denne ene vil dørerne stadig åbnes mere  for at modtage hjertets ønsker, for ved at gøre således, vil Faderen blive forherliget i Sønnen, der på denne måde bekræfter sin arv. For, skønt hele verden lovpriser Faderen, sulter de dog ved "porten". Oh, du som sover, vågn op! Stå op! Og skin, for dit Lys er kommet, men du forstår det ikke. Du leder stadig udenfor dig selv, efter alt der er i dag. Hvordan vil du da finde det ?KONTEMPLATIONENS LOV.
Dette er en mental proces. Du bruger den fysiske hjerne, når du overvejer noget (kontemplerer). Brug denne Lov, når du danner mentale billeder af ting, du vil skabe. Da alle ting er abstrakte, før de bliver frembragt, må du først se dem i dit indre. Alle ting, som du kan danne dig et billede af (visualisere), er dine - hvis du kan acceptere dem. Tænk på det således: MIN FADER EJER ALLE TING. Jeg er Hans barn og derfor Hans arving. Det er Hans "glæde at give mig, hvad hjertet begærer" - Det er denne viden eller accept, som bringer tingen til dig. Du kan måske "se" de ting, du ønsker, men hvis du ikke identificerer dig selv med dem, drager du dem ikke til dig. Jovist, de er der, har altid været der siden tidernes begyndelse, da "alt var skabt, som er skabt". Accepter dette mentalt. Det er Lov. Amen.LIGEVÆGTENS LOV.
Det betyder balance i alle ting - fysisk, mental og åndelig. Det ville ikke gavne en mand at være åndelig, hvis han manglede mental balance. Ej heller kunne den fysiske Samson være hel, hvis han ikke havde haft mentalt og åndeligt udviklede legemer. Derfor, vær mådeholden i alle ting. Brug ikke for megen tid på noget bestemt legeme, men prøv at holde dit liv i balance og orden ved at bruge dit fysiske legeme til at udføre det åndelige menneskes arbejde eller befaling. Det mentale legeme skal følge med tiden, i hvilken den lever. Du må holde dig á jour med, hvad der sker i din verden i dag. Vær opmærksom på tidernes tegn. Du har fået Love at leve efter. Overhold derfor Lovene så din glæde kan blive fuldkommen. Efterprøv Mig.DET FYSISKES LOV.
I dag vil vi tale om det fysiske, dette kød, med hvilket du har legemliggjort dig. Det tager i sandhed form efter, hvordan du "ser" dig selv. Hvad ser du, når du betragter dig selv ? Ser du ungdom, skønhed, glæde, et lykkeligt ansigt ? Eller ser du alderdom, svaghed, ufuldkommenhed ? Du er  dit eget tempels bygmester, og i overensstemmelse med hvordan du forestiller dig det - således vil det være for dig. Hvis du ikke har kendt denne lov, kan der meget vel optræde ufuldkommenheder, men nu da du véd, at dit "ord" er Lov for dig, kan du forandre dit udseende. Sig hver dag: "Jeg (dit navn) er ren Ånd. Denne dag legemliggør jeg mig i fuldkommenhed. Jeg ER stærk, hel og ung. Jeg ER smuk, thi Kristi Lys skinner gennem mig og udstråler denne skønhed. Jeg ER sundhed, for denne Kraft, i hvilken jeg lever, bevæger mig og har min væren, holder mig konstant genopbygget, genopfyldt med energi, genformgivet, genforynget, og jeg ved, at hvad jeg end gør krav på for mig selv, og hver dag stræber efter må komme til udtryk, da mit ord er Lov for mit liv. Amen.DEN FYSISKE KROPS LOV.
Kødet, knoglerne, musklerne og blodet, som indgår i den fuldkomne funktion af din "vidunderligt skabte" krop, er det hus, i hvilket "JEG" dvæler. Eftersom du lever på det jordiske plan, er din krop skabt af den form for stof. Du er opbygget helt anderledes end væsener i andre verdener. Og ville den Store Skaber give dig et Lys-legeme, hvis du stadigvæk har arbejde at udføre i "kødet" ? Hvordan skulle du kunne fungere som Lys på denne jord, hvis dine hverv på den er af fysisk natur ? Du behøver den fysiske krop for at udføre det fysiske menneskes arbejde. Det er så udmærket at arbejde mod fuldkommenhed. Men til hvad nytte er dit Lys-legeme, hvis du stadig har arbejde, du skal udføre i "kødet" ? Du har fået den kødelige krop, fordi Gud ved, i hvilken "form" du må være for at udføre et bestemt arbejde. Når du nu har afsluttet dit arbejde her, har du allerede dit astrale legeme, som vil være det du behøver for at fungere på det astrale plan, og tilsvarende har du finere legemer til de finere planer. Drøm ikke om andre verdener. Dette er Min verden: Du er Mit barn. Dit arbejde er med Mig på denne jord. Din krop er vidunderligt skabt til at fuldføre dit arbejde i denne livstid. Hver livstid har en ny form til at påbegynde sin opgave med. Vær ikke bekymret for disse livstider. I dag er i dag: det er nu det gælder. Glæd dig i nuet. Du er din Faders barn, der udfører Hans vilje på dette tidspunkt, i din nuværende krop. Hold den ren, udhvilet, vel ernæret med fysisk og åndelig føde. Ernær også sindet, og vær i balance, eller i Gud.DET UNDERBEVIDSTES LOV.
Den mægtige Kraft, der er i din underbevidsthed adlyder din befaling uden spørgsmål. Giv den meget at gøre, for der er ingen grænser for, hvad den kan eller vil gøre for dig. Men du er kaptajnen: du er den, der må sætte kursen. Dette er Lov: Hvad du end befaler den at gøre, vil den gøre, fordi det er dens funktion. Det bevidste sind er analytikeren eller tænkeren. Du udtænker ting, og hvis du tror på, at det du ønsker kan opnås, så giv befaligen. Den må nødvendigvis blive adlydt. Men giv ikke retningslinier for dette arbejde. Det underbevidste sind véd hvordan, og hvad der skal gøres. Du behøver ikke at vide "hvordan". Menneskets overbevidste sind er det højeste sind som kontakter Gud-Sindet. Det fremskaffer eller giver dig disse "ideer" - det bevidste sind accepterer eller afviser "ideen". Hvis den accepteres, sendes den til det underbevidste for at blive udført. Men tro ikke at den vil udføre nogen idé, medmindre det bevidste sind først accepterer eller véd, at den kan udføres: for det underbevidste vil ikke udfører arbejdet, medmindre du tror på det. Faktisk må denne tro gå udover blot det at tro. Du må vide, at det allerede er udført. Dette er således menneskets arv. Al magt blev givet det, for at det kunne skabe sin egen verden blot ved sit ord. Så hvad vil du have, for at du kan gøre dit liv mere fuldt, mere rigt ? Giv befalingen til det underbevidste. Den vil blive udført.DEN FYSISKE RENHEDS LOV.
Det er blevet sagt: Renlighed kommer næst efter guddommelighed. Og således er det. Hold den fysiske krop ren, thi kun på den måde kan den ånde og udskille giftene. Hver celle indtager ilt og udskiller affaldsprodukter. Drik meget vand: på ingen anden måde kan du få kroppen til at fungere ordentligt og få fjernet alt affald. Vand har imidlertid også stor åndelig virkning. Lad det dagligt løbe over din krop i mindst fem minutter. Du vil snart begynde at føle de store gavnlige virkninger af dette, for medens det renser, giver det også huden en essens, der forynger. Hold din tunge ren og klar. Det er der, du "smager" livet eller føler Guds godhed. Dette er noget du selv må opdage. Pas godt på din fysiske krop, så den længe kan "udføre" din indre Faders arbejde. Denne Fader er Lys. Så bered Ham en bolig af Lys.TILTRÆKNINGENS LOV.
Hvis du vil tiltrække visse ting, så må du være de ting. Hvis du ønsker kærlighed, vær kærlighed. Hvis fred, vær fred: hvis harmoni, vær harmoni. Du tiltrækker kun de egenskaber, du besidder, thi lige tiltrækker lige. Og så kommer vi til dig, magneten. Du er ligesom en magnetisk kraft: det du ønsker, drager du til dig, alle andre ting støder du fra dig. Du kan være sikker på dette: Intet vil nogensinde komme til dig, medmindre du drager det til dig gennem en lignende ting inden i dig. Derfor, da du er magneten, hvad har du i sinde at drage til dig ? Begynde med kærlighed. Disse åbenbarede Love er præcise, og svigter aldrig: men du må stadig bevise dem. Bevis denne Lov om kærlighed på denne måde: Lad os sige, at der er en eller anden, du ikke synes om. Du ønsker at elske alle, så du ville også gerne elske denne. Udmærket, sig da i dit stille sind hver dag til vedkommende: "Jeg ser kærlighed i dig. Jeg ønsker, at den samme kærlighed skal stråle imod mig. Jeg vil udstråle denne kærlighed tilbage til dig." Det vil ikke vare længe, før denne Lov om tiltrækning vil vise sig at være sand. Du vil tiltrække kærlighed. Og sådan virker den i alt, thi dette ER LOV.EN FYSISK LOV.
Hænderne og fødderne: fingrene og tæerne: Har du nogensinde undret dig over, hvorfor mennesket har fingre ? Tæer ? Der er et formål med alle ting, som udgør menneskets krop. Dine fingre er magnetiserede. Det er gennem dem, at du trækker Livs-Kraften fra universet. Da Jesus sagde til manden, at han skulle række sine hænder frem, gjorde han det med et formål. Når du rækker dine hænder vandret frem, venstre håndflade opad for at modtage, højre håndflade nedad for at give, så strømmer Livs-Kraften gennem den venstre håndflade igennem hele kroppen og ud gennem den højre håndflade, idet den fører alle ting med sig, som ikke er til dit bedste. Du må naturligvis vide dette, for intet kan forhindre denne strøm undtagen din tvivl. Du må tro på det, ellers vil det ikke virke. Nu om tæerne: Ti tæer til at holde dig vel forbundet med jorden, dine forbindelser til jorden, din kontakt. Dine fødder er mere end blot noget at stå på. De er også din forståelse. Gennem dine fødder opsamler du jordvibrationer: din enhed med Jorden. Du er et jordisk væsen fra midten og nedefter, et åndeligt væsten fra midten og opefter. Og derfor, jord mod jord, støv mod støv. Den åndelige del af dig har altid kontakt opefter. Du kan ikke leve på skyerne, så dine fødder vil altid holde dig vel forbundet med jorden, når du forstå deres formål. Derfor, sørg godt for dine fødder, for medens dine fingre rækker opad, vil dine fødder holde dig i kontakt med jorden og i balance, for alt arbejder sammen for menneskets bedste.DE FYSISKE ØJNES LOV.
Åh, du lidet forstående. Hvad hindrer Mig i at se gennem disse fysiske organer. Når du ser gennem disse øjne, hvad ser du ? Ser du fuldkommenheden i alle ting ? Hvad gør øjnene svage ? Er det ikke fordi, du hele tiden betragter det negative, eller det ydre ?  Har Jeg ikke sagt: "Døm ikke efter det ydre". Når du ser hinsides det, der tilsyneladende er virkeligheden, så vil du se fuldkommenhed, fordi kun gennem fuldkommenhed kan du se fuldkommenhed. Sig hver dag til dine øjne: Jeg ser Kristi fuldkommenhed i alle mennesker, i alle ting. Jeg ser hinsides det tilsyneladende, sansernes opfattelse, fordi jeg ved, at bag den tilsyneladende ufuldkommenhed ligger den fuldkommenhed, som den Store Skaber har skabt: og da den er blevet skabt, er den for evigt fuldkommen. Jeg velsigner mine øjne, thi de ser fuldkomment, fordi det er Kristi Ånd, som ses med dem. De er nu fuldkomne, og jeg takker for denne fuldkommenhed. Amen.FORNUFTENS LOV.
Mennesket har fået fornuften for at kunne ræsonnere, gennemtænke en ting. Uden denne kraft ville mennesket være en robot - og ville adlyde ethvert lune hos hvemsomhelst, der foreslog hvadsomhelst. Lad os nu antage, at en eller anden foreslår dig "noget" eller beder dig gøre en bestemt ting. Hvad skal du gøre ? Skal du blindt adlyde ethvert lune hos en anden, eller skal du sidde roligt og gennemtænke "sagen" for dig selv ? Hvis du har fået fornuftens kraft, så brug den til at tænke med. Gør så det som synes rigtigt eller bedst for dig. Så længe mennesket bliver styret af, hvad andre tænker, foreslår, beder om, eller ønsker, så længe er det slave. Du har fået fornuften for at bruge den, derfor brug den.DET HØJERE POTENTIELLES LOV.
Hvad er denne Lov ? I mennesket er dette potentiel, privilegium eller kraft til at gøre det, det vil. Først "ideen" - og hvor kommer den fra ? Den kommer fra idéernes rige. Mennesker får en "idé", men der er få, der fører den ud i livet. De begynder at ræsonnere, "åh, det kan jeg ikke gøre" - eller "ja, det er en god idé, men, nåh ja, måske en dag". Og der er en anden, der får "ideén" og øjeblikkelig følger og gennemfører den. Dette er den, der vil lykkes, fordi han potentielt er SUCCES, der manifesterer sit Højere Potentiel. Hvis der i mennesket er "Alt, hvad Faderen har", kan det kun betyde, at inden i dig er al den kraft, du behøver til at nå et givet mål. Ingen kraft udenfor dig har nogen magt mod denne. Jovist, du støder måske på modstand, men "gør ikke modstand mod det onde" har Jeg sagt. Hvad betyder det? Det betyder: Stå ud med "det", eller hvad der end kommer, se det i øjnene, men vid, at skønt det synes at have styrke, er det ikke af Gud. Og "de, der er med dig, er større end de, der er imod dig", og gå så videre med den viden. Efterprøv Mig nu !KOMPENSATIONENS (GODGØRELSENS) LOV.
Til dig, Almægtige Gud, betror jeg min ånd, min kærlighed, mine hænder, mine fødder, mit hjerte, mit ét og alt. Jeg vil gerne altid gøre Faderens vilje, derfor vis mig den vej, jeg bør gå - jeg vandrer villigt din vej - hvis blot jeg kender den. Vis mig vejen - hver dag, så jeg kan afslutte det arbejde, du vil, at jeg skal udføre. Almægtige Gud, længe har jeg vandret i ørkenen, søgende, idet jeg har prøvet at finde dette livs mønster, for at opfylde det hverv jeg kom for at udføre. I dette øjemed, lad mig være trofast, altid tro overfor det, jeg tror er sandheden. Lad mig altid være venlig, mild, og give en hjælpende hånd til enhver, der behøver noget, af det jeg har. Velsignede Gud, lad der ikke være nogen adskillelse i min bevidsthed, lad mig huske denne enhed, jeg havde med dig. Lad mig huske alt vedrørende det guddommelige mønster i mit hverv på Jorden i dette liv. Lad mig ikke fejle:lad mig ikke vakle, thi det er på tide. For dette kom jeg igen til Jorden. Dette, oh Gud, er min oprigtige bøn. Må det ske således nu, i nuet, i denne tid !DEN KOSMISKE REJSES LOV.
Hvor kunne du tænke dig at tage hen ? Hvor tager du hen, når du sover ? Jo, du rejser kosmisk, når du sover, men du kan også rejse kosmisk i vågen tilstand efter behag, hvorhen du ønsker, når du kender måden. I Guddommeligt Sind er der ingen tid, ingen afstand. Alt er blot. Mennesket er ren ånd, der tager en kødelig krop for at kunne fungere på dette jordiske plan. Det er aldrig nogensinde alene. Det har konstant forbindelse eller Sølv-Strengen til altid at holde sig i énhed med Gud, Herren. Når du rejser kosmisk, bevæger du dig blot ud med din Kosmiske Streng. Den vil altid bringe dig tilbage. Hvid det ikke var for denne Sølv-Streng, kunne du ikke finde vej tilbage. Lad os se, hvordan dette gøres:


1. Først og  fremmest må der være ønsket om eller nødvendigheden af at rejse til et givet sted. Intet bliver nogensinde gjort uden et eller andet formål.
2. Der må være en indre viden om, at du kan gøre dette.
3. Der må være fuldkommen tro på dit Gud-Selv, tro på at du er i stand til at fuldføre dette, d.v.s. at der ikke er nogen tvivl eller frygt.
4. Sid nu blot rolig, omgiv dig selv med et stort hav af gyldent Lys, Guds kraft. Bed så om at blive taget hvorhen du ønsker. Bed også om bevidst at kunne huske det.

Mange rejser kosmisk, men husker eller ved ikke at de gør det, og dog er de blevet set af dem, de har besøgt. Så, bed om at kunne huske, når du vender tilbage, de herligheder, der er set, umådeligheden der er beskuet, Guds undere og det som I kalder menneskeskabte undere. Er det ikke betagende at vide, at al magt blev givet dig, så du kunne tage til de fjerneste dele af verden ? Bevis, at hvor du end tager hen, tager Jeg med dig. Hvordan ? Fordi vi er, for evigt, kun den ENE. "Jeg vil aldrig forlade dig", sagde Herren. Men hvis du og Gud er ét, hvordan kan Han forlade dig ? Dette er den måde, hvorpå man rejser kosmisk. Rejs derfor, så din glæde kan blive fuldstændig !STYRKELSENS (OPLADNINGENS) LOV.
Oplad eller styrk dig selv med den Almægtige Kraft, der er til rådighed for dig. Lad ingen dag gå uden at du først bevidst omgiver dig selv med denne Mægtige Energi. Se den! Hvirvlende den ene og den anden vej rundt om dig, en kraft så stærk, at intet kan gennemtrænge den. Dette er af størst vigtighed i disse tider, for det vil faktisk blive umuligt, på nogen anden måde, at holde løbske tanker om negative ting og frygt væk. Beskyt dig selv morgen, middag og aften. Brug dette bevidst, det er også vigtigt. Du må være klar over denne beskyttelse, før den kan blive virkelig for dig. Kun som du beder, kan du modtage. Det er Lov. Dette er således Loven om styrkelse: At anvende universets Livs-Kraft til at beskytte dig mod al negativitet, al sygdom, alt der ikke er til dit absolut bedste. Dette er din arv, din gave fra Faderen. Før Han sendte dig til Jorden, kendte Han de problemer, du ville blive stillet overfor - og ville Han sende dig ubeskyttet ? Nej, dette har altid været Loven, som du kunne bruge - men du har ikke husket den. Nu bliver sløret langsomt trukket til side, og mange ting vil blive bragt i erindring. Denne mægtige beskyttelse er din, men naturligvis, det er stadig dig, der bestemmer, om du vil bruge eller afvise den. Således vil det altid være. Amen.ERINDRINGENS LOV.
Lad mig huske, oh Mægtige Gud, den tid jeg tilbragte hos Dig, før jeg kom til Jorden for at udføre Din vilje igen. Lad mig huske det formål og det arbejde, jeg kom for at gøre, de lektier jeg kom for at lære. Før mig altid af stier, der leder i den retning: så jeg for denne fortid må blive husket af Faderen, så Han siger: "Vel gjort gode, trofast sjæl, kom hjem, kom hjem, jeg vil give dig hvile". Og hvis dette arbejde ikke bliver afsluttet i denne livstid - ja, så kan du se tilbage på det, planlægge påny, reorganisere mønstre og komme tilbage for at prøve igen, for du vil huske mange ting, du lærte under dit ophold på Jorden. Hver erfaring lærte dig noget. Du vil være bedre udrustet til at færdiggøre de hverv, du påtog dig at gøre. Du forstår, de må udføres af dig. Ingen kan gøre dit arbejde, undtagen du, ingen kan bære dit kors. Hver har sit eget.SUNDHEDENS LOV.
SUNDHED ER den naturlige tilstand. Sygdom er ikke af Gud. Derfor har den kun magt over dig, når du acceptere den. Gud er din sundhed. Du kan sige dette dag efter dag, men hvis du ikke ved dette, vil du gå gennem livet, idet du løber her og der, på jagt efter noget der er indeni dig. Kun så længe du giver styrke til piller, er du slave af dem. Hvis Gud er din sundhed - og "i Ham lever du, bevæger dig og har din væren" - er alt, hvad du behøver, at blive klar over dette. Sig højt: JEG ER SUNDHED, JEG SØGER IKKE HJÆLP FOR AT FÅ SUNDHED. DET ER MIN NATURLIGE TILSTAND, THI JEG ER DEN (SUNDHED) JEG ER. JEG ER MIT LIVS LOV, DERFOR VIL JEG SIGE, HVAD MIN KROPS TILSTAND SKAL VÆRE. JEG ER ET ÅNDELIGT VÆSEN, OG MIT ORD VIL TAGE FORM, ALT EFTER HVAD JEG SIGER! SELV CELLERNE I MIN KROP MÅ ADLYDE BEFALINGEN FRA "JEG ER" - Sig hver dag: VÆR FULDKOMMEN. JEG BEFALER JER I JESU KRISTI NAVN OG VED HANS KRAFT OG FULDKOMMENHEDEN I MIG, VÆR FULDENDTE LIGESOM FADEREN I MIG ER FULDENDT ! Amen. Det ske, at Faderen i dit indre vil blive forklaret gennem dig, sønnen!LEDERSKABETS LOV.
Verden behøver ledere, nu mere end nogensinde: store ledere, som er i konstant forbindelse med Gud. Det er noget der kræver tid, anstrengelser og træning. Der er mange store ledere, der venter på at yde deres tjeneste. Deres større oplysthed kunne dirigere lederne i verden ind på den rette kurs. Eftersom alt er sind, behøver mennesket blot at stille ind på et hvilket som helst sind, for at blive det sind, som det vil identificere sig med. Når du kan gøre dette, (det er muligt for alle mennesker) har du adgang til al viden. Der er intet, som mennesket ikke kan få viden om. Hvad kunne du tænke dig at vide ? Så spørg! Spørg, idet du stiller ind på Guds Sind, og alt hvad du søger efter, vil blive åbenbaret for  dig. Efterprøv Mig nu! Hvorledes kan det ellers være sandt for dig ? Lad det ske!FULDBYRDELSENS LOV.
Der er en fuldbyrdelse af denne Lov, for alle Love skal fuldbyrdes, fordi de er Love. Da Jesus talte om Moses´ love, sagde han: "Jeg kommer ikke for at ødelægge, men for at fuldbyrde". Hvad mente han med det ? Han mente, at Lovene, som Moses modtog, også var fra den Ene Store Fader, og fordi de var Love, var mennesket dengang, og er nu, i stand til at fuldbyrde dem. Nu er tiden kommet, hvor mennesket må bevise universets Love, for hvis disse Love ikke virker for dig, er de ikke Love for dig. Og hvis du ikke beviser disse Love, hvordan skal du så vide, om de virker eller ej. Se hvis Gud gav os Love, var der naturligvis et formål med dem. Dette formål er at bibringe mennesket, eller manifestere for det, det ubegrænsede liv, som Jesus talte om. Da han sagde: "Jeg kommer for at fuldbyrde Loven", mente han, at han kom til Jorden for at bevise disse Love, og det han gjorde, skal du også gøre. Gennemtænk nu dette. Hvis Loven virker for Jesus Kristus, må det betyde, at den virker for ethvert menneske, der anvender denne Lov. Dette er Fuldbyrdelsens Tidsalder: dette er Tidsalderen for opvågnen af dine Guds-centre eller din bevidsthed om din énhed med den Almægtige Kraft, som Jesus Kristus talte om. Vil du gøre krav på denne arv ? Eller vil du fortsætte med at sove ? Oh, Menneske (Adam), Vågn op! Og brug Lovene. I det Store Mester-Sinds Navn og ved dets Kraft, giver jeg dig AL-SINDET.VIBRATIONENS LOV.
Alt vibrerer med forskellige vibrationshastigheder, ligesom stof altid søger sit eget - derfor må behovet være i overensstemmelse med svaret, eller fuldbyrdelsen, thi de er ét. Hvis du finder enhed eller glæde ved at være sammen med en anden person, betyder det, at du vibrerer i harmoni med hans tankevibrationer, og der etableres på denne måde et bånd af ensartede tanker, som frembringer harmoni. Alting drages mod vibrationer, der ligner deres egne. Det er, hvad der menes med de "mange boliger", som Jesus talte om. For hvordan kan det være anderledes ? Når du er på det jordiske plan, fungerer du ved en bestemt vibration, Når du bevæger dig fra eller ud af denne vibration, vil du naturligvis, ved selve tiltrækningsloven, drages mod din egen vibrationshastighed. Indser du, hvorfor det er umligt at tage "Himlen med storm" ? Alt bevæges ved Lov, og der er ingen uretfærdighed i nogen af Guds universer. Hver eneste en er for evigt præcis der, hvor det hører hjemme. Ingen kan fungere noget andet sted i sin nuværende bevidsthedstilstand eller vibration. Og således, efterhånden som du hæver din bevidsthed, hæver du din vibrationshastighed, og den varierer efter, hvordan du tænker. Dette er grunden til, at du kan være oppe i skyerne det ene øjeblik eller i en høj vibrationstilstand, og at du kan være nede i selve helvedes dybder i det andet. Du må vælge i dag, i hvilken vibrationshastighed du ønsker at fungere. Ja, det er dit valg. Amen.RETSKAFFENHEDENS LOV.
Retskaffenhed eller skaffe-ret-hed, betyder: Der er en rigtig måde, et rigtigt tidspunkt for alting, thi alt bevæges ved Guds Vilje, og Gud ved hvorfor, hvornår, hvor og hvordan. Du behøver ikke at bekymre dig om disse ting. Din bekymring burde altid være: Har jeg i dag lyttet til, hvad Gud har at sige mig ? Hørte jeg stemmen tydeligt ? Dernæst, efter at have hørt, adlød jeg ? Det er bedre, at du ikke hører stemmen, end at du ikke adlyder, for undladelsessynder er større end udøvelsessynder. Hvis du vil leve det ubegrænsede liv, som den Store Mester talte om, så udfør det bud som Mester-Sindet fortæller dig i din sjæls stilhed, thi du er Hans hænder og fødder, Hans stemme, Hans kanal igennem hvilken Han vil fuldføre Sin vilje. Hvis du "lader" Hans vilje ske i dig, skal din glæde blive stor. Du vil se de ting vise sig i dit liv, som du kom til Jorden for at gøre, fordi det er dig, der må "gøre" - eller handle - eller bringe "ideen" til udførelse. Gud leder dig, og da du er Hans udtryksmiddel, vil du fuldbyrde "det", du kom til Jorden for at gøre. Så vil Faderen blive forklaret i dig, sønnen, og da er I ét.UDVIKLINGENS LOV.
Som puppen, der udvikler sig til en sommerfugl, således udvikler menneskets sjæl sig for evigt, gradvist, til den fuldkommenhed, som er Kristi Fuldkommenhed. Dette er Loven. Du kan ikke stoppe det, for det er fuldbyrdelsen af den Lov, som Jesus talte om. Der er en måde, hvorpå du kan fremskynde processen. Thi eftersom mennesket har fået tankens kraft, og eftersom tanker skaber, kan du blive det, som du fæster dig ved. Forestil dig nu, at din krop er opfyldt af Lys. Udmærket, selve dette ønske er fuldbyrdelsen: for hvis dit hjerte længes efter oplysthed, vil du arbejde i den retning, og du vil fuldbyrde de Love, der bringer oplysthed. Hvad er det for Love ?

1. Du må vide, at det allestedsværende Lys er i dig.
2. Da du er i dette Lys, må DET udtrykke Sig Selv i det ydre.
3. Som et Lys-Væsen ville du dvæle i Lyset, og du ville frastøde enhver tanke af negativ natur.

Dette er den nødvendige renselse. Renselse betyder renselse af bevidsthed, eller at blive af med de negative ideer, der er i det underbevidste sind. Alle løbske tanker må trækkes op med rode. Hvordan ? Ved at se på dem, ved at analysere dem. Er de af Gud ? Er de virkelige ? Nej. Så er de ikke en del af mig, for jeg er et åndeligt væsen. Jeg accepterer kun det, der er rent, sandt, godt og konstruktivt. Alt andet er ikke en del af min bevidsthed, derfor frigør jeg dem ind i den intethed, hvorfra de kom. M
ed sådan en tankeanstrengelse vil det ikke tage lang tid at rense det underbevidste sind for al negativitet. Så vil forståelsens Lys skinne igennem, Det er Oplysthed. Fuldstændig forståelse af alt som var, er, og som vil være. Ja, i et glimt vil det blive åbenbaret. Amen.LYSETS LOV.
LYS ER FORSTÅELSE
LYS ER VISDOM
LYS ER GUD
LYS ER KÆRLIGHED
LYS ER SUBSTANS
LYS ER VIRKELIGHED
LYS ER RUM
LYS ER TID
LYS ER VÆREN
LYS ER LOV
LYS ER GUDS SØN
LYS ER ALLE TING
JEG ER LYS
LYS ER ALT, OG
ALT ER LYS
LYS GENNEMTRÆNGER ALLE, ER
ALT OG GENNEM ALT, OG
UDEN LYS ER DER INTET
LIV - DERFOR - PÅ SAMME MÅDE,
SOM DU SER ALLE TING
I FORSTÅELSENS LYS,
BLIVER ALT LYS FOR DIG!

 

 

Opdateret 01/06/2014

Besøg  
1003849