Vi bruger Cookies!     

         
 X     
engle

BØN

Bønner er sådan en magtfuld kraft. Vi undervurderer det tit. Bønner kan flytte bjerge, hvis blot vi ville lade det. Her er nogle eksempler på bønner, hvormed du enten mentalt, højt eller skriftigt kan bede Gud og englene om hjælp. Føj noget til eller omskriv meddelserne i bønnerne,så de passer til dine særlige omstændigheder.


 

 BØN TIL DE HEALENDE ENGLE.”Øs ud af de himmelske hærskarer
af healende engle over mig, og dem som jeg elsker.
Lad mig føle strålerne af de healende engle over mig.
Lyset fra din helbredelses hånd.
Jeg vil lade healingen begynde,
Uanset hvordan Gud giver det.
Amen. "

 

Alle engle arbejder med healing, men der er en særlig gruppe af engle som kaldes " Healende engle”, som indkaldes af skytsengle når healing er påkrævet. Der er bogstaveligt talt millioner af Healende engle, i alle former, størrelser og former, og Gud øser ud af de healende engle på jorden hele tiden. Alt, hvad vi skal gøre, er at bede om deres hjælp. Vi skal altid huske på, at healing vil ske på den måde, som Gud ved er bedst for os. Sommetider kan vi ikke erkende, at der rent faktisk er foregået en healing, da dette ikke havde været den helbredelse som vi bad om - det kan være følelsesmæssigt eller åndelig helbredelse, snarere end fysisk. Vi er nødt til at se ud for healingen og genkende den, når den er blevet meddelt og modtaget. Healingen kan måske syntes lille ”¦ måske oplever du at én som har været deprimeret i lang tid: smiler eller griner ”¦ måske oplever du én som var i fysisk nød: føles meget bedre ”¦ eller måske en mor, der er blevet stresset og ude af stand til at klare sig: pludseligt føler lykke og glæde.

 

BØN TIL EN "LÆRE ENGEL".


"Kære skytsengel. KOM.
Jeg vil gerne bede om din tilladelse
til at tillade en "LÆRE ENGEL"
at hjælpe mig med:
At føle mig lykkeligere.
TAK".

Der er overflod af engle ......men vidste DU godt at man kan bede om en ”Lære Engel”, for at hjælpe dig med at føle dig lykkeligere. Der findes ”lære engle” som kan hjælpe os med at lære noget nyt. Disse engle er ikke fast hos os ligesom vores skytsengel, men de kommer og går. Du kan bede om en ”Lærer engel” for at hjælpe dig med f.eks at blive lykkeligere, lære at køre bil, lære mange forskellige ting, færdigheder osv. Mange har aldrig rigtig lært at være lykkelig, eller har glemt hvordan man kan være lykkelig.

  

BØN OM AT BLIVE GRAVID.

 

"Kære Gud!
Vi har så meget kærlighed at give,
0g min ægtefælle og jeg vil gerne
dele vores kærlighed med en baby.
Vi beder om, at Du og englene hjælper os til at undfange.
Vil I ikke nok sende en af jeres lyseste og gladeste
sjæle ind i vores liv og lade den blive vores lille barn.
TAK."

 

  

BØN FOR AT HEALE FORHOLD MELLEM FORÆLDRE OG BARN.

"Kære Gud !
Hjælp mit barn og mig til af få et harmonisk forhold.
Jeg beder Dig om hjælp til at heale enhver frygt,
som forstyrrer mit barn og mig i at udtrykke kærlighed til hinanden.
Hjælp mit barn til at fokusere og føle sig lykkelig.
Hjælp mit barn til at acceptere mig og mine omstændigheder.
Jeg beder Dig og englene om at hjælpe mit barn
og mig til at tilgive og ikke bære nag.
Hjælp os til at få et kærligt og nært forhold.
Amen."

 

 

BØN ANGÅENDE BØRNS OPFØRSEL

"Kære Gud !
Hjælp mig til at forstå mit barn.
Jeg beder om, at Du omgiver mit barn
med kærlighed, visdom og intelligens.
Hjælp mit barn til at forstå og påtage sig ansvar for sin adfærd.
Jeg beder om, at Du vejleder mit barn til at foretage
intelligente valg baseret på kærlighed, ikke frygt.
Jeg beder om, at Du og ærkeenglen Mikael
befrier mit barn for eventuelle tilknytninger
eller hindringer, som kan forstyrre dets lykke.
Tak. "

 

 

 BØN OM HEALING AF FAMILIERELATIONER

"Kære Gud !
Jeg ved, at mit familiemedlem og jeg begge har skytsengle.
Jeg beder om, at disse skytsengle hjælper os til
at heale vores problemer og misforståelser.
Hjælp os til at skille os af
med al vrede eller manglende tilgivelse.
Jeg beder om, at alle virkninger af vores
fejltagelser må blive ophævet og glemt af os.
Hjælp mig til at skille mig af med domme,
jeg måtte have vedrørende mig selv eller andre.
Jeg beder om, at vores skytsengle tydeligt giver os
Din vejledning, idet vi ved, at Din vilje for os er fred.
Tak."

 

 

BØN FOR ET FAMILIEMEDLEM.

"Kære Gud !
Hjælp mit familiemedlem
til at føle fred og glæde i denne tid.
Jeg beder om, at Du sender mit
familiemedlem ekstra engle som hjælp.
Omgiv hele vores familie med et ekstra
lag af Din guddommelige kærlighed.
Hjælp os til at slappe af og have tro og tillid.
Giv os et tegn på Din kærlighed,
så vi kan skille os af med vores frygt.
Tak for al Din healende kærlighed."

 

BØN FOR ET VENSKAB, DER ER VED AT SLUTTE.

"Elskede Skaber !
Jeg ved inderst inde, at mit venskab
med ........... er ved at slutte.
Jeg beder om Din hjælp til at acceptere
denne overgang med fatning og fred.
Jeg beder om, at Du og englene hjælper mig
til at være ærlig på en kærlig måde
over for mig selv og over for min ven.
Hjælp mig til at være tro mod mig selv,
så mine handlinger kommer af kærlighed
i stedet for af frygt, skyldfølelse eller forpligtelse.
Hjælp min ven, så vi begge kan acceptere
denne forandring på en positiv måde. 
TAK."

   

 

BØN FOR AT TILTRÆKKE NYE VENNER.

 "Kære Gud !
Jeg ser nu mig selv omgivet af kærlige venner,
som jeg har meget tilfælles med.
Jeg kan føle tilstedeværelsen af nye venskaber
med ligesindede sjæle, og jeg beder om,
at Du virkeliggør denne vision.
Før mig til at møde nye mennesker,
som er positive, åndeligt indstillede, sundhedsbevidste og sjove.
Hjælp mig til at blive bevidst om, at jeg fortjener
disse nye venners kærlighed og opmærksomhed.
Mange tak."

 

BØN FOR AT OPHÆVE FORTIDENS VIRKNINGER.

"Kære engle !
Jeg har begået fejltagelser,
med hensyn til hvordan jeg behandler min krop,
og jeg beder om, at alle virkninger
af disse fejltagelser bliver ophævet og glemt
til alle tider af alle berørte. 
TAK.".

 

 

BØN OM SUNDHED OG HELBREDELSE."Kære Gud !
Jeg ved, at Du skabte mig I Dit
fuldkomne billede, og at jeg ligner Dig.
Jeg beder om, at Du, Helligånden og ærkeenglen Rafael
hjælper mig til at kende og opleve denne sundhed i min fysiske krop.
Jeg er villig til at give slip på alle tanker og al adfærd,
som skaber illusionen om sygdom og lidelse.
Jeg ved, at Du er allestedsnærværende,
så derfor er Du i hver celle i min krop.
Hjælp mig til at føle Din kærlighed i
min fysiske krop, så jeg kan vide, at
Du holder mig i Dine arme lige nu.
Amen."

 

 

BØN OM VÆGT OG APPETIT"Kære Gud !
I dag har jeg besluttet mig for,
at min appetit kun skal gælde
sunde og lette fødevarer og drikke.
Jeg er villig til at give slip på enhver frygt,
der kunne give mig lyst til at spise for meget.
Jeg ved, at Du leder mig i hvert øjeblik af mit liv,
også når jeg spiser og drikker.
Jeg beder om, at Du bliver ved med at velsigne mig
med guddommelig visdom og fred,
således at alle mine beslutninger vedrører
indtagelse af mad og drikke
kommer fra mit højere selv.
Tak og amen."

 

 

BØN VEDRØRENDE SØVN.

 "Til min skaber !
Hjælp mig til at få en rolig og sund søvn i nat.
Jeg beder om, at der må blive anbragt en skytsengel
ved nord-, syd-, øst- og vestsiden af mit hjem i nat.
Jeg visualiserer mit hjem
omgivet af Din beskyttende kærligheds guddommelige hvide lys.
Jeg er villig til at overlade alle mine bekymringer til Dig og englene,
så min sjæls lommer er tomme i nat.
Send nogle hjælpende engle til mig, så jeg kan nyde godt af en dejlig nats søvn.
TAK.".
 

 

 

BØN OM AT BLIVE MOTIVERET FOR AT KOMME I GOD FYSISK FORM.

 

"Kære Gud !
Hjælp mig til at blive motiveret for at tage mig godt af min krop.
Jeg beder om Din hjælp til at gennemføre min beslutning
om at motionere, spise sundt og få tilstrækkelig hvile.
Hjælp mig til at have tillid til min evne til at opnå og bevare en god fysisk form.
Vejled mig til at få kendskab til de bedste måder at drage omsorg for mig selv på.
Hvis min motivation svækkes, eller jeg fristes til at forholde mig tøvende,
så hjælp mig til igen at føre min beslutning ud i livet.
Tak og amen."

 

 

BØN OM AT BLIVE HELBREDT FOR EN AFHÆNGIGHED.

 "Elskede Gud, Helligånd og engle !
Jeg ved, at afhængighed egentlig er et ønske om guddommelig kærlighed.
Hjælp mig til at føle, at jeg bliver opfyldt af Din evigt nærværende kærlighed.
Jeg er villig til at give slip på enhver frygt, som måtte hindre mig i at opleve Din kærlighed.
Jeg beder dig om at fjerne de overbevisninger, mønstre, følelser og tanker i mig,
som udløser min trang.
Før mig til mennesker, situationer og oplevelser,
som støtter mit ønske om at leve uden afhængighed.
Jeg overlader al min trang til Dig og beder
om ekstra engle til at omgive mig med sundhedens og fredens lys.
Hjælp mig nu og altid.
Amen."

 

 BØN OM AT HEALE KONFLIKTER PÅ ARBEJDSPLADSEN.

  

Kære Gud!
Mit højeste ønske er at være glad, mens jeg arbejder,
og jeg beder om Din hjælp, så jeg kan finde fred på arbejdet.
Hjælp mig til at blive forstået af og forstå alle, jeg kommer i kontakt med.
Befri mig for eventuel frygt, som udløser personkonflikter på arbejdspladsen.
Jeg beder om, at Du og englene guider mig til arbejdsansvar og -opgaver,
som svarer til mine interesser og færdigheder.
Jeg visualiserer nu, at jeg føler mig glad, når jeg vågner
for at tage på arbejde om morgenen, og jeg beder
om Din hjælp til at virkeliggøre dette syn.
Amen. 

 

  BØN OM AT FINDE DIT LIVS FORMÅL.

 

Til alle, der våger over mig!
Det lader til, at jeg har glemt mit guddommelige livsformål,
og jeg beder om jeres hjælp, så jeg kan huske grunden til,
at jeg valgte at komme hertil på dette tidspunkt.
Jeg er villig til at give slip på al frygt, som forhindre mig i
at huske mit livs formål, også frygten for succes og fiasko.
Jeg ved, at jeg er kvalificeret til at opfylde min opgave,
og jeg beder om jeres fortsatte vejledning, så jeg kan vide,
hvilken vej der får mit hjerte til at synge.
Hjælp mig til at kende forskel på glæde og frygt,
så jeg kan foretage meningsfulde handlinger,
der tjener andre og bringer mig glæde.
Mange tak.
 

 

  BØN OM ET NYT JOB.

 

Kære Skaber!
Du har tilskyndet mig til at finde et nyt job,
og jeg beder om Din hjælp til at lægge mærke
til de døre, som Du åbner for mig nu.
Jeg beder om meget klare og tydelige tegn,
som kan føre mig til et nyt job, hvor mine talenter
og interesser bliver brugt på meningsfulde måder.
Hjælp mig til at erkende, at jeg fortjener et vidunderligt,
nyt job, og dæmp eventuel nervøsitet i interviewsituationer.
Jeg beder om ekstra engle til at styrke min selvtillid
og mit mod og til at holde mig centreret
i den sikre forvisning om, at Du drager omsorg for mig nu.
Amen.

 

 

   BØN OM AT FJERNE STRESS.

Kære Gud, ærkeengel Raphael og ærkeengel Michael!
Det lader til, at stress belaster mig, og jeg har brug for jeres hjælp.
Befri mig for det pres, jeg har påført mig selv.
Raphael, jeg beder om, at du dækker mig med din healende energi,
så min krop skiller sig af med virkningerne af stress.
Michael, jeg beder om, at du fjerner virkningerne af negative
og frygtsomme tanker og af bånd, der dræner mig.
Jeg er villig til at give slip på alle vaner med selvpineri,
tidspres eller andre overbevisninger, som skaber stressede situationer.
Jeg ved, at jeg i sandhed har tilstrækkelig tid og energi,
og jeg beder om, at I hjælper mig
til at opleve denne tilstrækkelighed lige nu.
Tak og amen.

 

 

   BØN OM ØGEDE FORRETNINGSMULIGHEDER.

Kære Gud, Helligånd, opstegne mestre og engle!
Jeg beder om, at enhver, som ville blive velsignet
gennem mine produkter og tjenesteydelser,
må blive ansporet til at kontakte mig i dag.
Jeg tager med åbne arme imod nye mennesker og muligheder i mit liv.
Jeg er villig til at give slip på alle negative tanker, mønstre eller
overbevisninger, som kunne få mig til at sabortere nye muligheder.
Hjælp mig til at erkende, at jeg fortjener noget godt nu.
Tak.

 

  BØN OM ØKONOMISK FRED.

Kære Gud!
Jeg ved, at Du er kilden til alt mit bedste,
og at Du drager omsorg for mig på alle måder.
Hjælp mig til at give slip på den frygt, der hindrer mig i at modtage Dine gaver.
Hjælp mig til at føle fred, taknemmelighed og økonomisk tryghed
og til at erkende, at jeg er Dit barn, som Du skænker store velsignelser.
Jeg holder mig nu åben for guddommelig vejledning,
som på fuldkommen vis leder mig til situationer, mennesker og
muligheder, som er del af Din plan for min økonomiske fred.
Jeg oplever nu mig selv og alle andre som fuldkommen økonomisk trygge,
og mit hjerte strømmer over af taknemmelighed og glæde
over det rige univers, som Du har skabt.
Tak og amen.

 

 BØN OM AT HEALE ET KÆLEDYR.

 

Kære Gud!
Jeg beder Dig, ærkeengel Raphael og de healende engle
om at omgive mit kæledyr med Jeres healende kærlighedsenergi.
Hjælp mit kæledyr til at føle fred, så healing kan finde sted.
Send os et mirakel
Jeg ved jo, at alt allerede er healet i Jeres øjne.
Jeg beder om, at I hjælper mig til at have tro og tillid,
så jeg kan opleve Jeres kærlighed i mit kæledyr og i mig selv lige nu.
Tak.

 

  BØN FOR ET BORTKOMMET KÆLEDYR.

Kære Gud!
Jeg ved, at ingen og intet nogen sinde virkelig kan mistes,
eftersom Du er almægtig og kan se alt og alle.
Jeg bekræfter, at intet er tabt i Guds øjne.
Jeg beder om, at Du, ærkeengel Michael, ærkeengel Raphael,
naturenglene og mine skytsengle hjælper mig til
at genforenes med mit kæledyr lige nu.
Jeg anmoder mit kæledyrs skytsengle om at sende et signal, så jeg kan finde mit kæledyr.
Jeg slapper nu af i bevidstheden om,  at Gud, englene og mit højere selv
allerede er i forbindelse med mit kæledyr.
Tak.

 

BØN FOR AT HEALE SORG.

Kære Gud!
Jeg ved, at min afdøde kære er hjemme i himlen hos Dig.
Jeg beder om, at du våger over ham/hende,
så han/hun bliver opløftet af Din kærlighed.
Send ekstra engle til min kære, og hjælp ham/hende til
at have det vidunderligt og være lykkelig under tilpasningen til at være i himlen.
Send ekstra engle til mig, og hjælp mig til at give slip på min bedrøvelse og sorg.
Hjælp mig til at heale mine følelser af tyngde, så jeg kan vende tilbage til det liv,
som jeg ved, at min kære ønsker for mig.
Send mig et tegn fra himlen, så jeg ved, at min kære er i Dine hænder.
Amen.

 

 BØN OM AT FINDE EN SJÆLEVEN.

Kære Gud!
Jeg beder om, at Du og kærlighedsenglene hjælper mig
til at få et vidunderligt kærlighedsforhold til min sjæleven.
Giv mig klar vejledning, så jeg kan finde min sjæleven,
og hjælp os til at mødes og nyde hinanden snart.
Jeg beder om Din hjælp med at skabe omstændigheder,
så jeg straks kan indgå i dette vidunderlige forhold til min sjæleven.
Hjælp mig til at heale og frigøre eventuelle blokeringer
i sindet, kroppen eller følelserne,
som ville gøre mig bange for stor kærlighed.
Hjælp mig til at høre og følge Din guddommelige vejledning,
som leder mig til at finde og nyde dette sjæleforhold.
Jeg ved, at min sjæleven leder efter mig med den samme glæd, som jeg leder efter ham.
Vi beder begge om, at Du bringer os sammen
og hjælper os til at erfare og tage imod
den store kærligheds velsignelser.
Tak.

 

BØN OM AT HEALE ET EKSISTERENDE PARFORHOLD.

 

Kære Gud!
Jeg beder om, at Du og englene hjælper mig til at heale mit kærlighedsliv.
Jeg er villig til at give slip på enhver manglende tilgivelse,
som jeg måtte nære i relation til mig selv og min parter,
og jeg beder om, at englene renser mig for al vrede og alt nag nu.
Hjælp min partner og mig til at se hinanden med kærlighedens øjne.
Jeg beder om, at alle virkninger af vores fejltagelser bliver ophævet til alle tider.
Arbejd med min partner, så vi kan få harmoni, romantik, venskab,
respekt, ærlighed og stor kærlighed til hinanden.
Forny vores kærlighed.
Tak.

 

 BØN FOR EN AF MINE KÆRES HELBRED.

 

Elskede Gud!
Tak, fordi Du sender ærkeenglen Raphael
og de helbredende engle til min kæres sygeleje.
Jeg ser nu, at Du, Helligånden, Raphael og englene omfavner min kære.
Jeg ser min kære smile og føle sig rask.
Jeg ved i sandhed, at min kære er rask lige nu,
og jeg beder om Din fortsatte hjælp, så vi kan virkeliggøre
denne fred og sundhed i vores daglige liv.
Din vilje ske.

 

 

 


Opdateret 01/06/2014

Besøg  
1003850